Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/2


LIŠČÁK, Martin: Obraz života poddaného na Kysuciach v zrkadle záznamov mobilného súdneho orgánu Forum vicecomitis v druhej polovici 18. storočí / Picture of Serf Life in Kysuce in the Mirror Entries of Mobile Judicial Authority Forum Vicecomitis in the Second Half of the 18th Century
Alexandr Nikolajevič Pypin jako historik husitského hnutí
DOBROTKOVÁ, Marta: Vznik a vývin slovenského krajanského hnutia v USA do roku 1907 / Formation and Development of the Slovak Compatriotic Movement in the USA before 1907
PALKOVIČOVÁ, Hana: Slovenské krajanské hnutie v USA (1907–1914) / Slovak Compatriotic Movement in the USA (1907–1914)
KUCÍK, Štefan – ŠVORC, Peter: Česko-slovenský zahraniční odboj v USA (1914–1918) / Czecho-Slovak Liberation Movement in the USA (1914–1918)
VACULÍK, Jaroslav: K reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků ze Spojených států a Ruska po Velké válce / The Re-Emigration and Repatriation of the Czechs and Slovaks from the United States and Russia after the Great War
Odlišnosti národnostní politiky polských a sovětských vlád vůči Čechům na Ukrajině ve dvacátých a třicátých letech 20. století
ČAPKA, František: Počátky jednotných odborů v českých zemích v poválečném roce 1945 s přihlédnutím k sociální problematice / The Beginnings of the United Trade Unions in the Czech Lands in Post-War 1945 with a View to Social Issues
SLABOTÍNSKÝ, Radek: Jihomoravský krajský výbor KSČ v Brně v letech 1968–1971. Od srpnové okupace k porážce reformních sil a „vítězství“ normalizačního režimu I / The South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in 1968–1971. From the August Occupation Forces to Defeat Reform and "Victory" Normalization I
ZERBST, Jan: Systém evidence nepřátelských osob po roce 1968 / The System of Registration of Enemy Persons after 1968
KRAFL, Pavel: Přehled edicí středověkých a raněnovověkých právně-historických pramenů české provenience za poslední dvě desetiletí / Overview of Editions of Medieval and Early Modern Legal-Historical Sources of Czech Provenance Published in Last Twenty Years
PAŃKO, Grażyna: O najnowszych polskich podręcznikach do historii dla gimnazjalistów, czyli co daje uczniom praca z podręcznikiem / O nejnovějších polských učebnicích dějepisu pro gymnazisty, čili co dává žákům práce s učebnicí
LABISCHOVÁ, Denisa: Interkulturní postoje a stereotypy žáků, studentů a učitelů ve vztahu k vybraným evropským národům a národnostem / Intercultural Attitudes and Stereotypes of Pupils, Students and Teachers in Relation to Chosen European Nations and Nationalities
JIREČEK, Miroslav: K výuce dějepisu na školách odpovídajících dnešním základním školám v Československu v letech 1948–1989 / History Teaching in Schools Which Are Adequate to the Current Elementary Schools in the Czechoslovakia between 1948 and 1989
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Reflexe moderních národních dějin na poštovních známkách: od historického pramene k mediální výchově / Reflection of National History on Postage Stamps: from the Historical Source to Media Education
GAŠPAROVÁ, Miroslava: Kultúrne dedičstvo v primárnej edukácii / Cultural Heritage in the Primary Education
POKORNÝ, Jiří: Eduard Štorch jako učitel na "českém severu" / Eduard Štorch as a teacher in Northern Bohemia
MAREČEK, Petr: Simeonovo kantikum v Lukášově evangeliu 2,29–32 / Simeon’s Canticle in Luke 2:29–32
VACULÍK, Jaroslav: Češi na Slovensku v letech 1919–1939. Poznámky k jejich příchodu a odchodu / Czechs in Slovakia in the Years 1919–1939. Notes on Their Arrival and Leasing
Zemřel Stanislav Julínek (J. Vaculík)
115 let od narození didaktika dějepisu Jaroslava Kopáče (J. Vaculík)
K osmdesátinám profesora Ctibora Nečase (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce z dějepisu obhájené na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v letech 2012–2013 (J. Vaculík)
Milníky československo-polských vztahů ve 20. století (A. Binar)
RICHÉ, Pierre – VERGER, Jacques: Učitelé a žáci ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2011. 270 s. (F. Čapka)
Uničov. Historie moravského města. Uničov: Město Uničov, 2013. 692 s. (F. Čapka)
KRAFL, Pavel et al.: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly. Brno: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, 2012. 208 s. + 40 s. obrazových příloh. (Z. Vostrý)
KŘEHLÍKOVÁ, Jana et al.: Ruda 1353–2013. Ruda: Obec Ruda, 2013. 291 s. (Z. Vostrý)
PROKŠ, Petr: Habsburkové & Velká válka (1914–1918). První světová válka a rozpad Rakouska-Uherska 1914–1918. Praha: Naše vojsko, 2011. 285 s. (F. Čapka)
SMYKAŁA, Piotr: Piotrówka – Petersgrätz – Petrův Hradec. Opole: Wydawnictwo MS, 2012. 271 s. (J. Vaculík)
PAŁYS, Piotr: Pomiędzy Polską a Niemcami. Konflikt górnośląski w raportach konsulatu czechosłowackiego w Opolu 1920–1922. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW, 2011. 240 s. (J. Vaculík)
CAT-MACKIEWICZ, Stanislav: Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939. Kraków: Universitas, 2012. 545 s. (J. Vaculík)
KUCÍK, Štefan: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938). Martin: Matica slovenská, 2011. 136 s. (A. Binar)
JUNEK, Václav: Druhá republika. Nultá hodina. Brno: Computer Press, 2011. 223 s. (F. Čapka)
MICHLOVÁ, Marie: Protentokrát aneb česká každodennost 1939–1945. Brno: Nakladatelství ČAS, 2012. 119 s. (F. Čapka)
JENŠÍK, Miloslav: Heydrich kontra Anthropoid. Známe celou pravdu? Praha: Epocha, 2011. 124 s. (F. Čapka)
BRUMMER, Alexandr – KONEČNÝ, Michal: Brno nacistické. Brno: Host – vydavatelství, 2013. 197 s. (F. Čapka)
HRUŠKA, Emil: Konrad Henlein. Život a smrt. Praha: Nakladatelství BMSS-START, 2010. 214 s. (F. Čapka)

Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/2