Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/1


SLEZÁK, L.: Mladý sedmdesátník František Čapka / The Young František Čapka at the Age of Seventy
KRAFL, P.: Kostomlaty pod Řípem a klášter řeholních kanovníků v Kladsku. Edice listin z kladského archivu / Kostomlaty pod Řípem and the Monastery in Kladsko. An Edition of Documents from the Kladsko Archive
RUBÁŠ, Stanislav: Cukrovar v Židlochovicích / Sugar Factory in Židlochovice
MORÁVKOVÁ, N.: K plzeňským kořenům historika a politika Kamila Krofty / To Pilsen Roots of Historian and Politician Kamil Krofta
KUCÍK, Š.: K misii Ladislava Moyša a Jána Pociska medzi americkými Slovákmi v roku 1920 / Concerning the Mission of Ladislav Moyš and Ján Pocisk among American Slovaks in 1920
HARNA, J.: Střídání vlád a stabilita politického systému první Československé republiky / Changes in Government and the Stability of the Political System in the First Czechoslovak Republic
BARON, R.: Prof. Marian Szyjkowski a česko-polská vzájemnost I (1921–1939) / Prof. Marian Szyjkowski and the Czech-Polish Mutuality I (1921–1939)
VACULÍK, J.: K působení viceguvernéra Podkarpatské Rusi Jaroslava Mezníka v letech 1937–1938 / On the Activities of Deputy Governor of Carpathian Ruthenia Jaroslav Mezník in the Period of 1937–1938
KORDIOVSKÝ, E.: Právní úpravy řešení válečných škod 1938–1945 / Legislation of War Damage Settlements 1938–1945
HANZLÍK, F.: Nelegální finance a tajné fondy na cestě KSČ k moci / Illegal Financing and Secret Funds on the Czechoslovak Communist Party’s Path to Power
KOŚCIELAK, L.: „Sprawy czechosłowackie” w działalności edukacyjnej Instytutu Śląskiego po II wojnie światowej / „Československé záležitosti“ ve vzdělávací činnosti Slezského ústavu po druhé světové válce
BALVÍN, J.: Přemysl Pitter: významná osobnost v historické paměti Čech a Evropy / Přemysl Pitter as a Prominent Personage in the Historical Memory of Bohemia and Europe
DVOŘÁK, J.: Pozůstatky jihočeského hornictví v historické krajině jižních Čech / Relics of South-Bohemian Mining in the Historical Landscape of South Bohemia
PODGÓRNY, M.: Knowledge management – from qualifications to competences / Znalostní management – od kvalifikací po kompetence
GRACOVÁ, B.: Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu / History Textbooks from the Viewpoint of Empirical Research
LABISCHOVÁ, D.: Rodinná paměť v historickém vědomí (perspektivou oborově didaktického výzkumu) / Family Memory in Historical Consciousness (from Didactic Research Perspective)
ŠTĚPÁNEK, K.: Hraný film a historická paměť – kritická reflexe v kontextech dějepisné výuky / Feature Film and Historical Memory – Critical Reflection in the Context of History Teaching
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/1