Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/1


Content
MALÁROVÁ, L.: Pronikání římského práva v českých zemích ve středověku (The Penetration of Roman Law in Czech Lands in the Middle Ages. Research Overview and Perspectives)
GALJAMIČEV, A. N.: Rasprostraněnije německogo prava v gorodach Čechii i zapadnoj Rusi: obščeje i osobennoje (The Spreading of German Right in Towns of Bohemia and Western Russia: Likeness and Features)
MIHOLA, J.: Poustevníci versus reformace (Hermits versus Reformation. The formation, Life and Downfall of German-Czech Pre-White Mountain Province of the Minim Order in the 15th and 16th Century)
HOLUBOVÁ, M.: Barokní cesty českých poutníků do hornouherského Šaštína (Baroque Journeys of Czech Pilgrims in the Upper Hungarian Town Šaštín)
ČAPKA, F.: Zakladatelské období cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku do hospodářské krize v roce 1873 (Founding Period of the Sugar Industry in Moravia and Silesia up to Economic Crisis in 1873)
VACULÍK, J.: K reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků po Velké válce (On the Topic of Re-emigration and Repatriation of Czechs and Slovaks after the Great War)
BÍLEK, L.: Sedlák Jan Melichar, Státní bezpečnost a některé protirežimní aktivity na Hodonínsku na přelomu 40. a 50. let 20. století (Farmer Jan Melichar, State Security and Some Anti-regime Activities in the Region of Hodonín at the Turn of 1940´s and 1950´s)
ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný konflikt (Publicized Conflict II. Specifics of Media Educational Reflection of the Second World War in School Teaching)
JIREČEK, M. : K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů (The History Teaching at Primary Schools in the Protectorate of Bohemia and Moravia in Terms of Development of Curricula)

Drobnosti (particularities):
VASILČENKO, M. A.: O vnutrennich pričinach antibolševistskogo soprotivlenija čechoslovackogo korpusa (About the Internal Causes of the Antibolshevik Resistance of the Czechoslovak Corps)
MEHRALIJEV, E.: K otázce ázerbajdžánsko-českých historicko-literárních vztahů (On the Question of the Azerbaijani-Czech Historical and Literary Relations)
GADŽIJEV, I.-DŽAFAROV, G.: Status avtonomii Nachičevana (The Autonomy Status of Nakchivan)
VACULÍK, J.: Společnost polsko-československého přátelství v letech 1946-1951 (Polish-Czechoslovak Society of Friendship in the years 1946-1951)

Zprávy (news):
K pětašedesátinám Jaroslava Vaculíka (J. Mihola)
František Čapka dvakrát „pětatřicátníkem“ (K. Štěpánek)
Za ing. Jiřím Hofmanem (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty MU v roce 2011 (J. Vaculík)
Rožmberkové. Malé ohlédnutí za Rokem růže 2011 a jeho nabídkou (J. Mihola)
Národní muzeum přiblížilo poklady a dějinný příběh Moravy (J. Mihola)

Anotace (anotations):
ČIČAJ, V.- BERNHARDT, J. A.: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuripäische Welt. (M. Marečková)
KOSMAN, M.: Dějiny Polska (J. Vaculík)
LENDEROVÁ, M.-JIRÁNEK, T.-MACKOVÁ, M.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století (F. Čapka)
DOBROTKOVÁ, M.: A Slovak Woman and America. Destinien of Slovak Women in the U. S. between 1891 to 1939 (M. Marečková)
ZUBOV, A. B. (ed.): Istorija Rossii. XX vek 1894-1939 (J. Vaculík)
SZYMCZAK, D.: Między Habsburgami i Hohenzollernami (J. Vaculík)
JARNECKI, M.: Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939 (J. Vaculík)
CAT-MACKIEWICZ, S.: Polityka Becka (J. Vaculík)
RYCHLÍKOVÁ, M.: Životní anabáze jednoho krajan. Ludvik Feigl - Čech známý neznámý (J. Vaculík)
LAKOSIL, J. – SVOBODA, T.- ČERMÁK, L.: Souboj bez vítěze (L. Kratochvíl)
ROKOSKÝ, J.: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany (F. Čapka)
NENUTIL, J. a kol.: Druhá světová válka/ případ Tachovsko (F. Čapka)
Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. Dokumenty z českých archivů. (F. Čapka)
HANZLÍK, F.: Bez milosti a slitování (F. Čapka)
Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum (F. Čapka)
BENEŠ, Z. - GRACOVÁ, B. - PRŮCHA, J. Sondy a analýzy (J. Doleželová)
D´AGOSTINI, P.: Legendární filmy (K. Štěpánek)
Journal of Education Media, Memory and Society (J. Stejskalíková)
ŠMEJKALOVÁ, Martina. Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918–1989 (M. Jireček)

Plný text
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/1