Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/1


Content
JIREČEK, M.: Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918–1939 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů (History Education at Primary and Secondary Schools in Czechoslovakia in 1918–1939 in Terms of Curricula Documents’ Development)
ČAPKA, F.: K obrazu moravského cukrovarnictví v prvním desetiletí československého státu (On the Image of Moravian Sugar Industry in the First Decade of the Czechoslovak State)
SLEZÁK, L.: Kuneš Sonntag, významný moravský agrární politik a národohospodář (Kuneš Sonntag, Important Moravian Politician and Economist)
VACULÍK, J.: K českým a slovenským migracím v letech 1918–1938 (On the Czech and Slovak Migration in 1918–1938)
JARNECKI, M.: Miejsce problematyki ukraińskiej w relacjach Polski i Czechosłowacji w okresie międzywojennym (Ukrainian Problem in Polish and Czechoslovak Reports from the Interwar Period)
KOVALJOV, M. V.: Stolica ili provincija: obrazy Pragi v soznanii russkoj emigracii 1920–1930ch godov (Capital City or Province: Images of Prague in the Consciousness of the Russian Émigré Community of the 20s’ and 30s’ 20th Century)
KUCÍK, Š.: Delegácia Slovenskej ligy v Amerike v Československu v roku 1938 a slovenské autonomistické hnutie (The Delegation of the Slovak League of America to Czechoslovakia in 1938 and Slovak Autonomist Movement)
GALJAMIČEV, A. N.: Rossijskij učjonyj A. I. Okolin i jego trudy po istorii gusitskogo dviženija (Russsian Scientist A. Okolin and his Historical Works about Hussite Movement)
ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný konflikt III. (Hyped Conflict III.)
VASILČENKO, M. A.: Čechoslovackij korpus v sovetskoj istoriografii 1920–1940 gg. (The Czechoslovak Corps in Soviet Historiography 1920–1940)
STEJSKALÍKOVÁ, J.: Evropská dimenze v dějepisném kurikulu (European Dimension in History Curriculum)

Plný text
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/1