Projekty:

Učitel přírodovědy a nejmodernější technologie
Integrovaná přírodověda

Partneři:

ZŠ Újezd u Brna
Gymnázium P. Křížkovského

Pracoviště:

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Úvod

25. listopadu 2014


Vážené kolegyně a vážení kolegové na základních a středních školách v Jihomoravském kraji,

v projektu „Přírodověda pro život“ pokračujeme v práci směřující k podpoře výuky přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a biologie) a zeměpisu. Souběžně pracujeme i na dalším projektu Učitel přírodovědy a nejmodernější technologie“,   ve kterém Vám představíme možnosti práce s leteckými
a družicovými snímky, GISy, GPS přístroji ve výuce a projektech.

V předchozím a již ukončeném ESF projektu „Integrovaná přírodověda“  jsme pro Vás připravili šest přírodovědných témat – materiálů pro učitele -  doplněných vždy o námětovníky s obsáhlými soubory pracovních
a metodických listů. Ucelený soubor šesti dvojic knih se u Vás setkal s ohlasem, materiály jsou využívány i v zahraničí. 

Po konzultacích s řadou z Vás jsme se rozhodli připravit nové materiály
a aktivity ke třem tématům: Domácnost – svět v malém, Počasí a podnebí a Jak si poradím, když…. (řešení krizových situací).

Postupně zpracujeme, připravíme a zdarma nabídneme:

  • výukové powerpointové prezentace,
  • e-learning - pro žáky,
  • intenzivní jednodenní semináře,
  • další osobní konzultace s lektory např. přes email.

Padesáti učitelům můžeme dále nabídnout i placenou formu spolupráce – dohodu o provedení práce na menší finanční částku pokrývající přípravu
a odučení tématu na škole. Při výběru zájemců zohledníme zamýšlený počet absolvování seminářů (upřednostníme ty, kteří budou mít zájem navštívit tři semináře) a počet žáků (které vykazujeme jako podpořené osoby), a dále čas, kdy se přihlásili – uvítáme včasné přihlášení se do našeho týmu!

Kontaktujte nás!

Věříme, že se nám tak jako v předchozím projektu podaří s pokorou a úctou
k náročnosti Vaší práce připravit užitečné materiály, se kterými se Vám a Vašim žákům bude dobře pracovat.

Hana Svatoňová manažerka projektu a lektorka

Irena Plucková, manažerka pro výuku a lektorka

Přírodověda pro život

18. března 2014


Přihlaste Vaši školu do projektu. Všechny aktivity a materiály budou pro účastníky poskytovány zdarma!

počítadlo.abz.cz
Webmaster: Jan Svatoň
Designer a koder: Jan Svatoň
Admin centrum
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
2013 ©Přírodověda pro život