Řešitelský kolektiv

Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby (UK). Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání Lehrgang Reformpädagogik. V letech 2001-2004 studoval doktorské studium Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 se habilitoval v oboru Pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání. V letech 2009–2011 souběžně působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl výzkum kurikulární reformy. Je vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace. Odborně se zaměřuje na problematiku učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku. Zkušenosti s vedením kurzů dalšího vzdělávání učitelů získal v projektu COMENIUS 2.1 – EIS.WEB – Europäische-innovative Schulentwicklung im World-Wide-Web v Rakousku a Itálii.

 

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Je absolventkou oboru Učitelství anglického a ruského jazyka na FF UK v Praze, oboru Educational Management na Univerzitě v Nottinghamu a doktorského studia pedagogiky na FF UK v Praze. V roce 2004 se habilitovala v oboru Pedagogika na PdF MU. Vyučovala 14 let na gymnáziu v Pardubicích a od roku 1990 se věnuje výuce didaktiky anglického jazyka. Působí také jako školitel doktorandů a vede oborovou radu doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizího jazyka na PdF MU v Brně. Výzkumně se zabývá zejména profesním rozvojem učitele a jeho podporou, dále oborově didaktickou problematikou (didaktika cizích jazyků, resp. didaktika anglického jazyka), profiluje se zejména v oblasti kvalitativní a smíšené metodologie.

 

Mgr. Klára Kostková, Ph.D.

Je absolventkou oboru Učitelství anglického jazyka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Pardubice a absolventkou doktorského studijního programu Filologie, obor Didaktika konkrétního jazyka zajišťovaného Ústavem anglického jazyka a didaktiky FF Univerzity Karlovy. V průběhu svého profesního života řadu let vyučovala angličtinu na základních a jazykových školách. Od roku 2006 se věnuje výuce didaktiky anglického jazyka a vedení výukových praxí. Kmenově působí na Katedře anglického jazyka a literatury PedF Univerzity Karlovy v Praze. Profesně se věnuje zejména didaktice anglického jazyka, využití profesního portfolia a vedení pedagogických praxí. Výzkumně se zaměřuje na problematiku učitelské přípravy, učitelské profese, tvorbu a analýzu kurikula (např. ŠVP) a konceptualizaci a rozvoj interkulturní komunikační kompetence.

 

Mgr. Eva Minaříková

Vystudovala obory Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy a Učitelství německého jazyka pro základní školy. Působí jako doktorandka v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Výzkumně se zaměřuje na otázky týkající se vzdělávání budoucích učitelů anglického jazyka. Od roku 2004 vyučuje angličtinu na jazykových školách, kde v letech 2007 až 2011 působila jako „senior teacher“. Má zkušenosti také z letních škol ve Velké Británii pro mládež z různých zemí. 

 

Mgr. Miroslav Janík

Vystudoval Učitelství německého jazyka a občanské výchovy na PdF MU v Brně. Nyní pokračuje na téže fakultě studiem doktorského studijního programu Didaktika cizích jazyků. Zaměřuje se na výzkum v oblasti mnohojazyčnosti na českých školách a na výzkum jazykového transferu. Zároveň se věnuje výuce německého jazyka na jazykové škole.

 

Mgr. Gabriela Hublová

Je absolventkou oboru Anglický jazyk a literatura na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU. Od roku 2006 působí v Centru jazykového vzdělávání MU, kde vyučuje anglický jazyk pro specifické a akademické účely, zabývá se tvorbou jazykových kurzů a věnuje se oblasti jazykového testování. V současné době je doktorandkou IVŠV PdF MU. Výzkumně se zaměřuje na rozvíjení diskursivní kompetence v akademickém psaní prostřednictvím e-learningu.