Literatura

 

Použitá literatura

Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), 606–633. (pdf)

Minaříková, E. & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. (pdf)

Minaříková, E. (2012). Povaha profesního vidění u studentů učitelství: pilotní studie. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, (s. 175–181). Praha: Univerzita Karlova.

Seidel, T., Blomberg, G., & Stürmer, K. (2010). OBSERVE – Validierung eines videobasierten Instruments zur Erfassung der professionellen Wahrnehmung von Unterricht. Zeitschrift für Pädagogik, 56. Beiheft, 296–306.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers´ „learning to notice“ in the context of a video club“. Teaching and Teacher Education, 24(2), 244–276. 

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2010). The influence of video clubs on teachers´ thinking and practice. Journal of Mathematics Teacher Education, 113(2), 155–176.

 

Další literatura

Janík, T., & Minaříková, E. et al. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: Paido.

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Výzkumná zpráva. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. (pdf)

Sherin, M. G & van Es., E. A. (2009). Effects of video club participation on teachers' professional vision. Journal of Teacher Education, 60(1), 20-37. (pdf)