Cíle projektu

 

  1. Popsat povahu profesního vidění (všímání si a uvažování založené na znalostech) u učitelů angličtiny jako cizího jazyka.
  2. Prozkoumat vliv účasti ve videoklubech  na profesní vidění učitelů a prozkoumat, jak účastníci videokluby přijímají.
  3. Prozkoumat vztah mezi profesním viděním, profesním věděním a profesním jednáním jakožto třemi dimenzemi profesionality učitele.