Časový plán

 

časový plán

 

První fáze – online dotazování

V první fázi bude náhodně vybráno a osloveno 50 učitelů z Jihomoravského kraje, kteří mají dokončené magisterské vzdělání v oboru Učitelství AJ pro ZŠ. Sběr dat bude probíhat formou online videodotazníku, ve kterém se respondenti budou vyjadřovat/komentovat vybrané krátké videosekvence z hodiny angličtiny různých učitelů různých typů škol.

Videa jsou vybírána tak, aby reprezentovala širší spektrum, co se týče věku žáků, probíraného obsahu, kvality výuky i typu aktivity.

Data budou analyzována v anonymizované podobě.

 

Druhá fáze – ProfiVi videokluby

Druhé fáze spočívá v realizace Videoklubů. Výzkumná data budou sbírána několika metodami:

  1. Individuální interview s účastníky ProfiVi videoklubu (před jeho začátkem a po jeho skončení)
  2. Videonahrávky setkání účastníků ProfiVi videoklubu
  3. Videonahrávky výuky účastníků Profi videoklubu
  4. Písemné záznamy o designu vyučovacích aktivit

Data budou analyzována různými metodami v závislosti na typu dat a výzkumné otázce.