Home

Projekt ProfiVi vychází ze aktuálních diskusí o profesionalizaci učitelů a kvalitě ve vzdělávání a klade si za cíl prozkoumat relativně nový koncept profesního vidění učitelů. Profesní vidění nabízí nový pohled na profesionalitu učitele. Pojem profesní vidění pomáhá popsat, jak se ve vnímání situací relevantních pro určitou profesi odlišují profesionálové od laiků.

Dívají-li se profesionální rozhodčí a například lékař na stejný fotbalový zápas, každý z nich si bude všímat jiných aspektů a bude z nich vyvozovat jiné závěry (pokud jde např. o faul či úraz na hřišti). Stejně tak je tomu v případě výuky. Pokud se na výukovou situaci bude dívat (nebo se v ní ocitne) učitel a ne-učitel, každý z nich bude věnovat pozornost jiným aspektům. Výukové situace jsou navíc specifické tím, že v nich probíhá více věcí najednou a je v nich vyžadována okamžitá reakce, je jednoduché se „ztratit“ v přemíře impulsů. Naopak schopnost poznat ty relevantní a správně je vyhodnotit, to je součástí profesní výbavy učitele – tedy profesní vidění.

V našem projektu chceme profesní vidění zkoumat v různých situacích (pozorování výuky někoho jiného, pozorování vlastní výuky), ale také prozkoumat možnosti jeho rozvoje (viz Cíle projektu). Součástí projektu je práce ve videoklubech. Videokluby jsou společenství praktikujících učitelů, kteří mají zájem věnovat se reflexi výuky a svému profesnímu rozvoji. Tato společenství na setkáních diskutují za podpory autorů projektu videozáznamy reálné výuky (vlastní nebo cizí), sdílí zkušenosti, reflektují svou výuku a vzájemně si „nastavují zrcadlo“.

V současné době je projekt zaměřen na učitele anglického jazyka na základních školách, v budoucnu by měl být rozšířen i na na další předměty i stupně škol.

ProfiVi je projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky (projekt GA13-21961S).