Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Dobrý učitel na prvním místě.

Co se naučíte

Popis oboru

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy je připravit plně kvalifikovaného učitele odborných předmětů disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z příslušného oboru a oborové didaktiky. Dále vytvořit postoj k dalšímu samostudiu v rámci profesního celoživotního vzdělávání. Obsahem navazujícího magisterského studia je syntéza nabytých odborných znalostí a tvorba znalostí a dovedností v příslušné oborové didaktice. Odborné znalosti jsou dále rozšířeny. Oborová didaktika se soustřeďuje se na problematiku základních didaktických znalostí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • použít komplexní a systematicky strukturované oborové vědomosti a dovednosti v odborném předmětu;
  • použít základní vědomosti a dovednosti z didaktiky;
  • mít dostatečné kompetence k výkonu profese učitele na střední odborné škole.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele odborných předmětů na střední škole. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních institucích.

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Uchazeči vykonají přijímací zkoušky: Písemný test pro uchazeče o studium učitelství odborných předmětů

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu pro rok 2020/2021

Oborové zkoušky
Zkouška pro obory se zaměřením na odborné vzdělávání

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

Písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 10,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 10,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Další informace k přípravě na zkoušku

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství odborných předmětů pro střední školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština