Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Dobrý učitel na prvním místě.

Podat přihlášku

Co se naučíte

Popis oboru

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy je připravit plně kvalifikovaného učitele odborných předmětů disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z příslušného oboru a oborové didaktiky. Dále vytvořit postoj k dalšímu samostudiu v rámci profesního celoživotního vzdělávání. Obsahem navazujícího magisterského studia je syntéza nabytých odborných znalostí a tvorba znalostí a dovedností v příslušné oborové didaktice. Odborné znalosti jsou dále rozšířeny. Oborová didaktika se soustřeďuje se na problematiku základních didaktických znalostí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • použít komplexní a systematicky strukturované oborové vědomosti a dovednosti v odborném předmětu;
  • použít základní vědomosti a dovednosti z didaktiky;
  • mít dostatečné kompetence k výkonu profese učitele na střední odborné škole.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele odborných předmětů na střední škole. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních institucích.

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Informace o předepsané přijímací zkoušce jsou součástí podmínek přijetí ke studiu.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu pro rok 2021/2022

Oborové zkoušky
Pedagogika a psychologie

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

TEST PROBĚHNE ONLINE. Zkouška se koná formou písemného testu, který tvoří celkem 40 otázek. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 1 bodem, za nesprávnou odpověď je odečítáno 0,25 bodu, otázka bez odpovědi je hodnocena 0 body. Na vypracování testu je vymezena doba 45 minut. Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování testu odpovídá teoreticky nejmenšímu možnému počtu bodů při správném zodpovězení 50 % testových úloh, tzn. hodnotě 15,00 bodů při celkovém počtu 40 testových úloh.

Další informace k přípravě na zkoušku

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství odborných předmětů pro střední školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Podat přihlášku

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.