Den otevřených dveří
25. 1. 2020​

 

Den otevřených dveří v roce 2020 se připravuje

Uvažujete o studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity? Přijďte se k nám podívat!

PdF MU každoročně pořádá Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium i širokou veřejnost. Při této příležitosti můžete navštívit fakultu ve všech jejích budovách na adresách Poříčí 7/9 a Poříčí 31, včetně moderní knihovny, poslucháren a laboratoří. O své zkušenosti se s vámi podělí studenti programů, o které se zajímáte. Využijte příležitosti setkat se neformálně s vašimi budoucími vyučujícími přímo v prostředí jednotlivých kateder. Na vaše dotazy týkající se přijímacího řízení budou odpovídat i pracovníci studijního oddělení. Budou připraveny prezentace o testu studijních předpokladů, přijímacím řízení a studiu na fakultě. Když už u nás budete, nezapomeňte se pokochat krásným výhledem na Petrov a hrad Špilberk z horních pater obou budov fakulty.

PROGRAM

Bude doplněn.

Na co se můžete těšit?

Oborový jarmark

Přednáška o Testu studijních předpokladů

Prezentace jednotlivých kateder

Přednáška o fakultě

Kromě tradičního Dne otevřených dveří můžete v září 2019 navštívit také Speciální den otevřených dveří.

Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské prezenční studium)

telefon: 549 49 4864
e‑mail:

Informace ke studiu na PdF MU (kombinované bakalářské studium a navazující magisterské studium)

telefon: 549 49 3254
e‑mail:

Podejte si přihlášku

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

e‑mail: