Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Den otevřených dveří
25. 1. 2020​

 

Den otevřených dveří leden 2020

Uvažujete o studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity? Přijďte se k nám podívat!

PdF MU každoročně pořádá Den otevřených dveří od 8:00 do 15:00 hodin pro všechny zájemce o studium i širokou veřejnost. Při této příležitosti můžete navštívit fakultu ve všech jejích budovách na adresách Poříčí 7/9 a Poříčí 31, včetně moderní knihovny, poslucháren a laboratoří. O své zkušenosti se s vámi podělí studenti programů, o které se zajímáte. Využijte příležitosti setkat se neformálně s vašimi budoucími vyučujícími přímo v prostředí jednotlivých kateder. Na vaše dotazy týkající se přijímacího řízení budou odpovídat i pracovníci studijního oddělení. Budou připraveny prezentace o testu studijních předpokladů, přijímacím řízení a studiu na fakultě. Když už u nás budete, nezapomeňte se pokochat krásným výhledem na Petrov a hrad Špilberk z horních pater obou budov fakulty.

Na co se můžete těšit?

  • Fakultní prezentace
  • Přednáška o testu studijních předpokladů
  • Představení kateder
  • Setkání se studenty - oborový jarmark
  • Komentovaná prohlídka Ústřední knihovny
  • Studijní oddělení
  • Centrum celoživotního vzdělávání
  • Pozor pro zájemce o studium na Katedře hudební výchovy, která si pro vás připravila od 12:00 hodin v učebně č. 43 (Poříčí 31, 4. podlaží) přípravný seminář k talentových přijímacím zkouškám

Kde nás najdete?

Umístění pracovišť - Poříčí 7 (budova B)
Pracoviště Číslo místnosti (nadzemní podlaží)
biologie 2 (1. podlaží)
českého jazyka a literatury 10 (4. podlaží)
fyziky, chemie a odborného vzdělávání 7 (3. podlaží)
geografie 5A (3. podlaží)
historie 4 (3. podlaží)
výtvarné výchovy 15 (4. podlaží)
studijní oddělení 1. podlaží
centrum celoživotního vzdělávání 1. podlaží
   
Umístění pracovišť - Poříčí 7 (budova Y)
Pracoviště Číslo místnosti (nadzemní podlaží)
přednáška o testu studijních předpokladů učebna č. 50, Poříčí 9 (budova A
   
Umístění pracovišť - Poříčí 9 (budova A)
Pracoviště Číslo místnosti (nadzemní podlaží)
anglického jazyka a literatury 57, 59 (4. podlaží)
centrum jazykového vzdělávání 11 (4. podlaží)
francouzského jazyka a literatury 56 (3. podlaží)
německého jazyka a literatury 64, 65 (6. podlaží)
ruského jazyka a literatury Ruské centrum (5. podlaží)
speciální a inkluzivní pedagogiky 51, 52, 53 (2. podlaží)
   
Umístění pracovišť - Poříčí 31 (budova D)
Pracoviště Číslo místnosti (nadzemní podlaží)
hudební výchovy 43 (4. podlaží)
matematiky 37 (3. podlaží)
občanské výchovy 41 (4. podlaží)
primární pedagogiky (1. stupeň, mateřinky) 24 (1. podlaží)
sociální pedagogiky 20 (1. podlaží)
technické a informační výchovy 25 (1. podlaží), 29 (1. podzemní p.)
výchovy ke zdraví 27 (1. podlaží)
   
Umístění pracovišť - Poříčí 31a (CVIDOS)
Pracoviště Číslo místnosti (nadzemní podlaží)
ústřední knihovna výpůjční pult ve 2. podlaží
   
prijimacky@ped.muni.cz, www.facebook.com/pdfmu, www.ped.muni.cz/den

Podrobný program zde:

  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
Přednáška o fakultě učebna 50, Poříčí 9     od 9:00     od 11:00     od 13:00      
Přednáška o TSP učebna 50, Poříčí 9         10:00       12:00            
Představení kateder         10:00   11:00   12:00            
Oborový jarmark suterén Poříčí 9 od 8:00 do 15:00  
Prohlídka knihovny 2. podlaží, Poříčí 31a           10:30       12:30       14:30  
Studijní oddělení 1. podlaží, Poříčí 7 od 8:00 do 15:00  
Centrum CŽV 1. podlaží, Poříčí 7 od 9:00 do 14:00

Fotogalerie z letošního Dne otevřených dveří 2020

Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské prezenční studium)

telefon: 549 49 4864
e‑mail:

Informace ke studiu na PdF MU (kombinované bakalářské studium a navazující magisterské studium)

telefon: 549 49 3254
e‑mail:

Podejte si přihlášku

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

e‑mail: