Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Učitelství praktického vyučování

Učení pro praxi.

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem studia je připravit kvalifikované učitele praktického vyučování na středních odborných školách. Absolvent získá vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti pedagogických, psychologických a příbuzných relevantních disciplínách. Absolvent oboru je schopen řídit a realizovat proces přípravy a realizace praktického vyučování a odborného výcviku.

Klíčovou roli hraje schopnost aplikace získaných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín na výuku konkrétního oboru, včetně schopnosti řešení problémových a výchovných situací. Specializace je na obory technické, obchodu a služeb.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Absolvent oboru je schopen řídit a realizovat proces přípravy a realizace praktického vyučování a odborného výcviku
  • Dále je schopen aplikovat získané poznatky z pedagogických a didaktických disciplín na výuku konkrétního oboru, včetně schopnosti řešení problémových a výchovných situací.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Další informace

Bližší informace o studiu Učitelství praktického vyučování poskytuje Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty MU.

Informace o tomto studijním oboru a studijní materiály jsou rovněž zveřejněny na http://www.ped.muni.cz/winf pod odkazem Studium.

Uplatnění absolventů

Studijní program připravuje v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění) plně kvalifikované učitele praktického vyučování na středních odborných školách a učilištích.

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé praktického vyučování příslušného oboru v následujících oblastech: odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe a veškerá praktická cvičení. Svou kvalifikaci mohou uplatnit i v institucích zabývajících se příslušným oborem vzdělávání (vzdělávací kurzy, rekvalifikace, profesní kvalifikace, další vzdělávání apod.).

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno
;

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství praktického vyučování


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk Čeština