Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Sociální pedagogika

Hominem te esse, memento!

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem oboru Sociální pedagogika je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který se prostřednictvím svých vědomostí, dovedností a osobnostních vlastností zařadí mezi ostatní odborníky působící v pedagogických a pomáhajících profesích v systému péče o děti, mládež a dospělé, ale též i seniory.

Takto šířeji koncipovaný profil stojí na pilířích konkrétních studijních předmětů (disciplín), které svým obsahem, zaměřením a převažujícími výukovými metodami naplňují jak oblast znalostní báze (historická fakta a souvislosti, znalosti teorií a konceptů, metodologických postupů apod.), tak vedou k osvojení vlastních nezprostředkovaných zkušeností a utváření praktických dovedností.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Realizovat pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží a seniory, koncipovat výchovné a preventivní programy.
  • Orientovat se v základních metodických a koncepčních přístupech k poznávání a pedagogickému ovlivňování procesů a jevů pedagogické reality.
  • Ovládat metody poznávání a diagnostiky osobnosti, základní komunikační strategie a přístupy.
  • Realizovat kvalitativní výzkumnou sondu, pracovat s odbornou literaturou a koncipovat odborný text.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Další informace

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Uplatnění absolventů

Sociální pedagog nachází uplatnění v:

- oblasti školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky;

- resortu spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby;

- oblasti sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů;

- resortu vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, humanitárních službách;

- nestátní sféra: spolky - projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovní apod.

„Osobně jsem vděčná, že jsem dostala šanci vystudovat sociální pedagogiku na MU. Nejvíce můj život ovlivnily tři ženy: Ema Štěpařová, Lenka Gulová a má mentorka Kateřina Kelarová. Těmto lidem budu vždy vděčná za jejich podporu a rozhled, který díky nim mám. Studium na vysoké škole mi umožnilo dělat práci, ve které jsem opravdu šťastná.“

Leona Bikárová Leona Bikárová
ředitelka Multikulturní mateřské školky Dráček, Brno
;

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální pedagogika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk Čeština