Pedagogika

Bakalářské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově, jednooborově se specializací Digitální technologie ve vzdělávání nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 2. 2023.

Co se naučíte

Chcete se dozvědět, jaké jsou zákonitosti učení? Zajímá vás, jak funguje škola a školské systémy? Pak je studium pedagogiky pro vás to pravé. Dozvíte se, jaké je chování žáků ve třídě, jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy a jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií.

Studium programu pedagogiky na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity je jedinečné v několika aspektech. Můžete si vybrat z pestré nabídky předmětů, jako je obecná nebo sociální pedagogika, digitální technologie ve vzdělávání nebo zážitková pedagogika. Ať už vás z oblasti pedagogiky zajímá cokoliv, díky bohaté nabídce předmětů se můžete zaměřit právě na to, co vás baví nejvíc.

Během studia můžete absolvovat studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Jako student programu budete mít možnost vyjet za studiem nebo výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí.

Svůj studijní plán si vytvoříte sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak můžete vybrat kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů zcela libovolně. Budete sledovat a zkoumat nové trendy v oblasti vzdělávání. Vyučovat vás budou i odborníci ze zahraničí, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Jako úspěšný absolvent budete schopen odborně a koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání. Budete umět samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity nebo projekty zaměřené na žáky všech věkových kategorií. Budete ovládat adekvátní didaktické a výzkumné přístupy ke vzdělávání, jako jsou e – learning nebo například pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste absolvent střední nebo vyšší odborné školy?
  • Jste profesionál a absolvent vysoké školy, ale chcete si doplnit vzdělání a zvýšit kvalifikaci?
  • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?
  • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?
  • Zajímají vás moderní postupy při učení?

 Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Pedagogiku je možné rovněž studovat jako jednooborové studium se specializací na digitální technologie ve vzdělávání (Digited).Jde o jedinečné studium zaměřené nejen na technologie, ale především na jejich využití v různých formách vzdělávání.

Absolventi mají široké pole uplatnění (nejen) díky propojení s praxí.

„Pedagogiku na FF MU jsem si vybral, protože jsem chtěl porozumět principům vzdělávání asoučasným problémům pedagogiky. Zároveň studuji obor, který mě skvěle připravuje na práci s lidmi. Všichni vyučující jsou velmi ochotní a patří mezi špičky svého oboru. Díky tomu se mi studuje opravdu příjemně. Studium oboru mi dalo rozhled, znalosti a umožnilo mi cestu k plnění mých přání a cílů. Tento obor není jen o učitelství, ba naopak – jeho prostřednictvím se můžete přiblížit lektorství, personalistice, či čemukoli v oblasti lidských zdrojů.“

Vlastimil Kříž Vlastimil Kříž
student pedagogiky

Praxe

Máme partnery pro praktické části výuky mezi tradičními i alternativními školami (a jejich asociacemi). Dlouhodobě například rozvíjíme spolupráci se základní školou s prvky daltonské výuky, která je členkou světové asociace daltonských škol.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/digitalni-technologie-ve-vzdelavani

Uplatnění absolventů

Uplatnění najdete jako lektor, koordinátor vzdělání i výzkumník. Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech (odbory školství na městské i krajské úrovni) a v institucích všech úrovní zabývajících se výchovou a vzděláváním. Pracovat můžete také v neziskových organizacích  nebo v institucích zaměřených na formální i neformální vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence využijete v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení.

Podmínky přijetí

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Pedagogika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Pedagogické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.