4. semestr

Praxe kurikula předškolního vzdělávání (XPPp16)

prezenční studium / jarní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 4 dny

kredity: 1; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Praxe kurikula předškolního vzdělávání probíhá jako povinný předmět ve 4. semestru. Praxe je realizována zpravidla na konci semestru jako souvislá čtyřdenní praxe v době od 8.00 do 14.00 hodin. I tato praxe probíhá ve stejné mateřské škole a u stejného provázejícího učitele jako v předchozích dvou semestrech. Gradující charakter praxí umožňuje studentům v tomto semestru završit individuální vzdělávací pokusy s jednotlivými dětmi či skupinou dětí z minulých dvou semestrů komplexním vzděláváním celé třídy, pro niž si připravili vzdělávací projekt – tematický plán.

Praxe je bezprostředně integrována s předmětem Teorie kurikula předškolního vzdělávání, v rámci něhož se studenti učí projektovat vzdělávací nabídku. Výstupem předmětu Teorie kurikula předškolního vzdělávání je reflektovaný tematický plán, který na praxi realizují.

Praxe kurikula předškolního vzdělávání (XPPk16)

kombinované studium / jarní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 2 dny

kredity: 1; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Praxe kurikula předškolního vzdělávání probíhá jako povinný předmět ve 4. semestru. Praxe je realizována zpravidla na konci semestru dva pátky v době od 8.00 do 14.00 hodin. Studenti pracují v mateřské škole realizují praxi na svých pracovištích. Gradující charakter praxí umožňuje studentům v tomto semestru završit individuální vzdělávací pokusy s jednotlivými dětmi či skupinou dětí z minulých dvou semestrů komplexním vzděláváním celé třídy, pro niž si připravili vzdělávací projekt – tematický plán. 

Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost projektovat třídní vzdělávací plán s ohledem na potřeby a zájmy dětí konkrétní třídy, evaluovat vytvořený projekt vzdělávání a reflektovat svoje profesní dovednosti.

Praxe je bezprostředně integrována s předmětem Teorie kurikula předškolního vzdělávání, v rámci něhož se studenti učí projektovat vzdělávací nabídku. Výstupem předmětu Teorie kurikula předškolního vzdělávání je reflektovaný tematický plán, který na praxi realizují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info