1. semestr

YPPp13 Diagnosticko-intervenční praxe

prezenční studium/podzimní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 hodiny/týden

kredity: 3, zakončení: zápočet

Informace

Praxe je propojena s předměty Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy a Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku s cílem umožnit studentům diagnostikovat dílčí funkce, případně obtíže vybraného dítěte a připravit plán podpory k jeho rozvoji.

Cílem praxe je poskytnou studentům příležitost zpracovat komplexní analýzu diagnostiky dítěte z podkladů, které získají v mateřské škole, realizovat rozhovor a analyzovat produkty dítěte. Na základě získaných dat student analyzuje proces diagnostiky, odhalí slabá místa a navrhne opatření, která by byla vhodná přijmout. Student si tak procvičí zejména komunikační, koordinační a manažerské dovednosti potřebné k řízení práce při diagnostikování. Výstupem z praxe bude komplexní analýza nastavení diagnostických procesů a opatření pro dítěte s obtížemi zpracovaná do podoby seminární práce.

Praxe je plánována v rozsahu 2 hodiny týdně. Student může praxi realizovat blokově.

YPPk13 Diagnosticko-intervenční praxe

kombinované studium/podzimní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 dny

kredity: 3, zakončení: zápočet

Informace

Praxe je propojena s předměty Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy a Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku s cílem umožnit studentům diagnostikovat dílčí funkce, případně obtíže vybraného dítěte a připravit plán podpory k jeho rozvoji.

Cílem praxe je poskytnou studentům příležitost zpracovat komplexní analýzu diagnostiky dítěte z podkladů, které získají v mateřské škole, realizovat rozhovor a analyzovat produkty dítěte. Na základě získaných dat student analyzuje proces diagnostiky, odhalí slabá místa a navrhne opatření, která by byla vhodná přijmout. Student si tak procvičí zejména komunikační, koordinační a manažerské dovednosti potřebné k řízení práce při diagnostikování. Výstupem z praxe bude komplexní analýza nastavení diagnostických procesů a opatření pro dítěte s obtížemi zpracovaná do podoby seminární práce.

Praxe je plánována v rozsahu 2 dny v semestru. Student může praxi realizovat blokově.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info