image_pdfimage_print

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí

Kontaktní údaje:

Adresa: Přemyslovo náměstí 89/1, 627 00 Brno

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Mgr. Alena Dvořáková ZŘ

Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina

Charakteristika školy:

Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky, a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. V roce 2018 jsme se také stali Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy. Více na: http://www.zspremyslovo.cz/

Nabídka školy:

 • Matematika vyučovaná metodou prof. Hejného
 • Výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • Certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • Zdravá záda – využití overbalů na 1. stupni
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL (RV, Inf, Př)
 • Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy
 • Multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
 • Moderní počítačová učebna
 • Nově vybudovaná odborná učebna chemie a fyziky
 • Odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
 • Keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
 • Nově zrekonstruovaná tělocvična
 • Během školního roku pořádáme pro děti velké množství akcí
  • školy v přírodě a LVK
  • studijně poznávací zájezdy do Londýna a Vídně
  • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
  • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
  • spolupráce s MŠ: stimulačně-edukační metody
  • jednodenní poznávací výlety
  • sportovní akce

Zajímavosti:

Naše škola se účastní nebo účastnilo mnoha projektů:

 • Projekt EU OP VVV „Školní asistenti pedagoga II“
 • Projekt EU OP VVV „Školní asistenti pedagoga“
 • Projekt EU „Učíme se zručnosti“
 • Projekt EU „Učíme se jazyky“
 • EU – peníze školám
 • Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách