image_pdfimage_print

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Nížkovice

Kontaktní údaje:

Adresa: Nížkovice 164, 684 01

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Mgr. Ivona Princlíková

Zřizovatel: Obec Nížkovice

Charakteristika školy:

Základní škola v Nížkovicích je málotřídní se spojenými ročníky. Ve školním roce 2019/2020 jsou žáci ve třech kmenových třídách – 1.+2. ročník, 3.+4. ročník, 5. ročník. Rozvrhy hodin jsou sestavovány tak, aby byl ve třídě optimální počet dětí. K výuce bude využívána i třída školní družiny, která bude zároveň pro tento školní rok i kmenovou třídou pro 5. ročník. Od školního roku 2009/2010 jsme zavedli 5. ročník, čímž byla žákům dána možnost uzavřít 1. stupeň na naší škole v Nížkovicích. Od roku 2006 se obnovil provoz školní družiny, kterou navštěvuje téměř většina žáků školy. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ZŠ 47 kmenových žáků a 5 žáků z domácího vzdělávání. Ředitelkou školy a zároveň třídní učitelkou 1. a 2. ročníku je Mgr.Bc. Ivona Princlíková. Třídní učitelkou 3. a 4.ročníku je Mgr. Marta Valentová, třídním učitelem pro 5. ročník je Mgr. Bc. Václav Princlík. Dále na škole působí jako učitelka Mgr. Vlastimila Sládečková, školní asistent a zároveň vychovatelkou ve ŠD je Dagmar Mudrlová, DiS. a asistentka pedagoga Marie Gálová. Více na: https://nizkovice.cz/zs-a-ms-nizkovice/

Nabídka školy:

  • Pro žáky je k dispozici školní jídelna a družina
  • V současné době probíhá společný projekt na vybudování PŘÍRODNÍ ZAHRADY. Do projektu se zapojili děti MŠ a ZŠ, jejich rodiče, pedagogové, představitelé obce a odborník Jiří Bárta.
  • Pro děti pořádáme Drakiádu
  • Žáci se mohou do chodu školy zapojit prostřednictvím školního parlamentu
  • Škola pořádá hovorové hodiny
  • Děti se učí sebehodnocení. Důležitým pomocníkem v tomto procesu je Informační knížka.
  • K základní škole patří také mateřská škola

Zajímavosti:

Naše škola se účastní mnoha projektů: