Back
image_pdfimage_print

Název školy:

Základní škola Kamínky

Kontaktní údaje:

Adresa: Kamínky 368/5, 63400 Brno – Nový Lískovec

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Zřizovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Nový Lískovec

Charakteristika školy:

Základní škola, Brno, Kamínky 5 je úplnou základní školou. V současné době poskytuje vzdělávání pro 370 žáků. A děti se k nám nechodí pouze učit. Naši úžasní pedagogové se věnují dětem i v odpoledních volnočasových aktivitách. Děti chceme vychovávat k samostatnosti a učit je myslet. Naše škola si stanovila čtyři pilíře vzdělávání, na kterých je budován rozvoj, vzdělání a výchova našich žáků.

Více na http://www.zskaminky.cz/

Nabídka školy:

  • Pro žáky je k dispozici školní družina a školní jídelna
  • Ke škole patří také nové multifunkční hřiště
  • Škola každý rok pořádá zahradní slavnost
  • Žáci se mohou účastnit mnoha výletů a exkurzí
  • Škola nabízí velké množství kroužků, např. anglické divadlo, čtenářský klub, Zajímavá matematika nebo Klub zábavné logiky a deskových her
  • Angličtina je vyučována již od 1. třídy, od 7. třídy mají žáci na výběr druhý cizí jazyk – němčinu, ruštinu nebo francoužštinu

Zajímavosti:

Naše škola je zapojena v různých projektech – „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“, „Speciální pedagogické centrum ZŠ Kamínky II“, „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ .