image_pdfimage_print

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice

Kontaktní údaje:

Adresa: Řeznovice 88, 664 91 Ivančice

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual:  Mgr. Karla Černá

Zřizovatel: Město Ivančice

Charakteristika školy:

Škola je především o lidech, kteří do ní chodí.

Naše děti

Naše děti jsou báječné a jedinečné. Mají různá nadání – někdo na matematiku, jiný rád čte, sportuje, někdo hezky zpívá, kreslí, hraje na hudební nástroj, další má dar vytvářet dobré vztahy s ostatními anebo vymýšlí zajímavé hry. Každé z dětí ve škole je důležité. Každé z nich nám ostatním něco přináší a obohacuje nás. Všichni se učíme navzájem.

Náš tým

Všichni jsme důležití, všichni máme v týmu své místo. Vzájemně se inspirujeme, doplňujeme a předáváme své zkušenosti. V čele našeho týmu je Kája – náčelník, který nás vede vpřed i vrací nohama na zem, když je potřeba. Učíme se držet za jeden provaz, vždyť máme společný cíl – a to je vzdělávání našich dětí a spokojenost rodičů. Vzděláváme se. Jak bychom mohli učit, kdybychom se sami nerozvíjeli a zapomněli, co vlastní učení obnáší? Práce v řeznovické škole nás naplňuje a baví.

 

Naši rodiče

Když vyjedeme do jiné školy nebo na seminář, téměř vždy jsou společným tématem rozhovorů rodiče. A přiznáváme, že naši rodiče, to je kapitola, o které mluvíme rádi. Mají právo jezdit na školní akce a po domluvě přijít i do výuky. Jsme rádi, že těchto možností využívají. Nabízejí nám svou pomoc – na brigádě, jarmarku, na Motýlovi, horách nebo výletě. Přijdou povídat o svém povolání, doporučí zajímavou akci… Téměř 100% účast na konzultacích – žák, rodič, učitel – nás přesvědčuje, že konzultace ve třech mají smysl. Vážíme si, když přijdou řešit problém nebo nějakou situaci týkající se nás do školy. Všichni se v takových chvílích učíme. Více na https://www.zsreznovice.cz/

 

Nabídka školy:

  • Škola nabízí pro děti mnoho mimoškolních aktivit – Tanečky s Janou a Martinou, Keramický kroužek, Pokusy, Školní časopis…
  • Učíme matematiku Hejného metodou.
  • V Matematice se učíme indické násobení.
  • Hudební výchova v naší škole má důležité místo a v rozvrhu školáků má vyhrazenou 1 a půl hodiny týdně.
  • Na naší zahradě rostou různé stromy, keře a květiny – rozmanitost původních druhů. Na zahradě najdou úkryt různí živočichové.
  • K základní škole patří také mateřská škola
  • Družinu chápeme jako nedílnou součást naší školy.

Zajímavosti:

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu.

V roce 2012 byla škola oceněna Ligou lidských práv jako Férová škola. Bližší informace najdete na www.ferovaskola.cz.

V roce 2013 jsme dostali ocenění “Přírodní zahrada”.

Škola se podílí na projektu Pedagogické fakulty Univerzity Masarykovy v Brně. S touto fakultou již mnoho let aktivně spolupracujeme.