image_pdfimage_print

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o.

Kontaktní údaje:

Adresa: Horníkova 2170/1, 628 00 Brno-Líšeň

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Mgr. Roman Burda

Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

Charakteristika školy:

Základní škola a Mateřská škola Horníkova 1 je úplnou základní školou, jejíž kapacita je pro MŠ 95 dětí a pro ZŠ 680 dětí. Areál školy se nachází na okraji městské části Líšeň, dobře dostupná dětem z Brna i blízkého okolí. Součástí školy je školní družina a mateřská škola, jak na ulici Horníkova, tak na ulici Poláčkova. Budova školy je složena ze tří objektů, propojených chodbou, hlučné provozy (tělocvičny, jídelna) jsou od ostatních částí touto chodbou odděleny, má čtyři podlaží, bezbariérový přístup do všech prostor. Více informací na https://www.zshornikova.cz/

Nabídka školy:

  • Škola realizuje vzdělávání dle ŠVP ,,S radostí k moudrosti“.
  • Všeobecné vzdělávání se zaměřením na sport, jazyky, environmentální vzdělávání s důrazem na získání dovedností pro praktický život.
  • Hlavním cílem školy je, aby byla Spolupracující Otevřená Všeobecná Aktivní (SOVA).
  • Rozšířená výuka anglického jazyka a matematiky a logiky v tzv. výběrových třídách.
  • Široká nabídka kroužků: sportovní, hudební, vědecký atd.
  • Sportovní areál s dětským hřištěm, dvě tělocvičny.
  • Školní klub s žákovskou knihovnou, hernou, relaxačním koutkem.
  • Školní zahrada s venkovní učebnou pro výuku v přírodě.

Zajímavosti:

Škola spolupracuje s pedagogickou fakultou MU, nese titul Ekoškola, Otevřená škola a Aktivní škola. Také se pyšní certifikátem Rodiče vítání.

Žáci se mohou podílet na chodu školy skrze žákovský parlament Horníci.