Back

Další recenzované studie

Pupil diversity in teacher preparation curriculum

Časopis / Zdroj: Perspectives in Education (2022)

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Pupil diversity in teacher preparation curriculum. Perspectives in Education (PIE). 2022, roč. 40, č. 2, s. 175-188. ISSN 0258-2236. doi:10.18820/2519593X/pie.v40.i2.13.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Stories of teachers’ identity: Between personal and professional experience

Časopis / Zdroj: Studia paedagogica (2021)

LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Jan NEHYBA. Stories of teachers’ identity: Between personal and professional experience. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 2, s. 113-137. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-2-6.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol

Časopis / Zdroj: Studia paedagogica (2021)

PAPAJOANU, Ondřej, Hana VOŇKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 3, s. 29-50. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-3-2.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě

Časopis / Zdroj: Studia paedagogica (2020)

OBROVSKÁ, Jana a František TŮMA. PŘÍSLIBY A VÝZVY VÍCEMÍSTNÉ ETNOGRAFIE VE VÝZKUMU DIVERZITY V PREGRADUÁLNÍ UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ. Studia paedagogica. Ústav pedagogických věd.: Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 1, s. 155-177. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-1-7.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Two pictures of non-consumerism in the life of freegans

Časopis / Zdroj: Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly (2020)

LOJDOVÁ, Kateřina. Two pictures of non-consumerism in the life of freegans. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2020, roč. 30, č. 1, s. 96-108. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2020-0009.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Role Comparison of a Student Teacher and Cooperating Teacher in Classroom Management: On the Scene and Behind the Scenes

Časopis / Zdroj: Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies (2020)

LOJDOVÁ, Kateřina. Role Comparison of a Student Teacher and Cooperating Teacher in Classroom Management: On the Scene and Behind the Scenes. Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies. Ljubljana: SLOVENIAN ASSOCIATION EDUCATIONALISTS, 2020, roč. 71, č. 1, s. 174-191. ISSN 0038-0474.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Post-Socialist Czech Education Research on Socially Disadvantaged/Roma Children and Families: Literature Review

Časopis / Zdroj: Orbis Scholae (2019)

OBROVSKÁ, Jana a Kateřina SIDIROPULU JANKŮ. Post-Socialist Czech Education Research on Socially Disadvantaged/Roma Children and Families: Literature Review. Orbis Scholae. Karolinum, 2019, roč. 13, č. 3, s. 85-116. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.5.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky

Časopis / Zdroj: Studia paedagogica (2019)

VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-6.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Zkrácená škála kognitivního uzavření: struktura české verze u vzorku studentů učitelství a učitelů

Časopis / Zdroj: Orbis Scholae (2019)

VLČKOVÁ, Kateřina, Stanislav JEŽEK, Tomáš KOHOUTEK a Jan MAREŠ. Zkrácená škála kognitivního uzavření: struktura české verze u vzorku studentů učitelství a učitelů. Orbis Scholae. Praha: UK, 2019, roč. 13, č. 2, s. 49-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.11.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace

Časopis / Zdroj: Pedagogika (2019)

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Kateřina LOJDOVÁ. Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace. Pedagogika. 2019, roč. 69, č. 3, s. 293-315. ISSN 0031-3815.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství

Časopis / Zdroj: Studia paedagogica (2017)

ČERNÁ, Monika, Michaela PÍŠOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 3, s. 41-68. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-3-4.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------

Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale

Časopis / Zdroj: Studia Paedagogica (2017)

VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica. FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, roč. 22, č. 1, s. 87-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-6.

Informace o publikaci

--------------------------------------------------------------------------------