image_pdfimage_print

Název společnosti:

Tyfloservis, o. p. s., Brno

Kontaktní údaje:

Adresa: Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Ing. Bc. Petr Karásek

Zřizovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Charakteristika společnosti:

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Více na https://www.tyfloservis.cz/

Nabídka společnosti:

  • vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc.
  • vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc.
  • u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc.

Zajímavosti:

Jsme partnery projektu „Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání“.

Spolupracujeme na projektu přestavby Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

Jsme partnery projektu Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve středočeském a jihočeském regionu.

Tyfloservis pořádá spoustu akcí pro veřejnost. Více o nich se můžeme dozvědět tady.