image_pdfimage_print

Název společnosti:

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Kontaktní údaje:

Adresa: Chaloupkova 578/3, 612 00 Brno-Královo Pole

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: RNDr. Hana Bubeníčková

Zřizovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Charakteristika společnosti:

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Hlavní cílovou skupinou našich služeb jsou osoby starší 15 let s těžkým postižením zraku a osoby starší 15 let s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové. V případě technického poradenství je dolní hranice věku 7 let. Osobám s kombinovaným postižením zraku a sluchu poskytujeme poradenské služby tehdy, zajistí-li si sami vhodný způsob tlumočení. Více na http://www.centrumpronevidome.cz/

Nabídka společnosti:

 • Naše společnost nabízí různé druhy služeb:
 • Společným cílem činností služebje vést klienta
  • k samostatnosti a nezávislosti,
  • ke zkvalitnění jeho života, zlepšování životních podmínek,
  • k podpoře společenského a kulturního uplatnění,
  • k dosáhnutí integrace společnosti na zásadě rovnosti,
  • k rozšiřování možností pracovního uplatnění a uplatnění všestranných zájmů.

Zajímavosti:

Spolupracujeme s několika organizacemi a institucemi

Odborně technická spolupráce

 • NWT, a.s.(dodavatel výpočetní techniky v našich učebnách)
 • GALOP sro.(dodavatel speciálního software a speciálního hardware pro zrakově postižené)
 • Spektra, v.d.n.(dodavatel speciálního software a speciálního hardwaru pro zrakově postižené)
 • ACE Design, s.r.o.(dodavatel speciálního software pro zrakově postižené)

Spolupráce při poskytování služeb zrakově postiženým klientům