1

szz mgr

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Vážení studenti,

na níže uvedeném odkazu naleznete informace k náležitostem STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (dále SZZ), portfolia, a ke kriteriím hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie.

https://is.muni.cz/do/ped/uredni_deska/studijni/SZZ_kompletni-informace_1_9_2020.pdf