Back

DisKont: Skloubení distanční a kontaktní výuky ve školách

Katedra pedagogiky ve spolupráci s JIC vyhlašují soutěž pro podnikavé studenty a studentky Pedagogické fakulty MU! Protože DisKont nemusí být sleva z kvality výuky!

Kdo se může přihlásit?

Všichni podnikaví studenti a studentky Pedagogické fakulty MU!

Jaké je téma?

Tématem letošní soutěže jsou nápady pro výuku žáků/studentů v rotační prezenční výuce, tedy v nesnadných podmínkách, kdy učitelé kombinují kontaktní výuku s distanční.
Rotační prezenční výuka znamená, že je vždy jeden týden celá třída ve škole a další týden probíhá distanční výuka.

Své návrhy můžete zpracovat v podobě videa, audia či textového souboru, vítaný je i interaktivní kurz nebo výuková aplikace – kreativitě se meze nekladou.
Může jít o aktivitu krátkodobého či dlouhodobého charakteru nebo výukovou pomůcku, kterou lze uplatnit při distanční i kontaktní výuce.

Jak budeme nápady hodnotit?

Hodnotící panel budou tvořit zástupci ze tří odvětví – vzdělávatelé budoucích učitelů, učitelé z praxe a odborníci na podnikavost a podnikání.

Hodnotit se budou tato kritéria:

  • Proveditelnost v online výuce – 0-5 b
  • Proveditelnost při rotační prezenční výuce – 0-5 b
  • Originalita – 0-5 b
  • Mezioborovost – 0-5 b
  • Příležitost pro rozvoj klíčových kompetencí žáků – 0-5 b
  • Propracovanost nápadu – 0-5 b
  • Bonus – nápad již byl ve škole (s žáky nebo studenty) pilotován – 2 b

Co můžete vyhrát?

1. cena – kniha dle vlastního výběru (do 1000 Kč), kartičky Bezrákosky
2. cena – kniha dle vlastního výběru (do 500 Kč)
3. cenakartičky Bezrákosky

Důležitá data:

26. 3. 2021 23:59 – deadline pro přihlášení nápadů do soutěže
19.4. 2021 – vyhlášení výsledků soutěže a kontaktování vítězů

DO SOUTĚŽE SE REGISTRUJTE ZDE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKN8_cRavyF50tnAwd3WQiaTFhEbJglqlVwm_e7DApseRb3g/viewform?usp=sf_link

Máte další otázky?

V případě, že máte dotaz nebo vám něco není jasné, neváhejte a napište na martinfico@mail.muni.cz.

Více k podnikavosti

Podnikavost je označovaná za jednu z klíčových kompetencí pro 21. století.
Je spojována s podporou aktivního občanství, adaptabilitou a kreativitou.
Jak jí rozumět v kontextu školní výuky? Patří vůbec do škol? A jakou roli v podpoře podnikavosti žáků sehrávají učitelé a ředitelé škol?


Svou podnikavost můžete rozvíjet!