image_pdfimage_print

Název zařízení:

Soukromá LOGO klinika

Kontaktní zařízení:

Adresa: Vsetínská 20, 639 00,  Brno – Štýřice

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: PhDr. Petr Staníček (vedoucí logopedického oddělení)

Zřizovatel: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Charakteristika zařízení:

Za téměř 30 let existence jsme úspěšně ošetřili přes 100 000 klientů. V současné době nabízíme služby v Praze, Blansku, Židlochovicích a v Brně, kde nás najdete na třech adresách. Na naší klinice klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a sledování nejnovějších poznatků v oblasti všech našich odborností a komunikace.  Výzkum a vývoj v oblasti klinické logopedie zaručující kvalitu poskytovaných služeb. Klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA. Sídlo naší kliniky na Vsetínské umožňuje přístup i handicapovaným pacientům.  Dokonalost a moderní přístupy k diagnostice vad řeči a sluchu ukázaly, že logopedickou péči je možno provádět s vyspělou zdravotnickou technikou a moderními trendy. Klinika disponuje moderními logopedickými ordinacemi. Vzhledem k vysoké specializaci jsou na klinice zřízeny odborné poradny (např. pro poruchy plynulosti řeči – koktavost, breptavost, DMO, dysartrii, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, autismus, alternativní a augmentativní komunikaci, vývojovou dysfázii či poruchy polykání). Specializovaní pracovníci nabízejí i aplikace specializovaných postupů – myofunkční terapie, masáže dle Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i soudně znalecké posudky v klinické logopedii a pořádáme kurzy komunikace pro manažery a výuku rétoriky. Více na https://www.moje-klinika.cz/

Nabídka zařízení:

 • Logopedie
 • Rehabilitace
 • Lékařství
  • neurologie
  • rehabilitace
  • foniatrie
  • ORL
  • psychiatrie
  • klinické psychologie
  • interního lékařství
 • EEG, biofeedback
 • Kosmetika
 • Relaxace a masáže
 • Kavárna a stravování

Zajímavosti:

Soukromá klinika LOGO s.r.o. je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2015 v oblasti “Diagnostika a léčba poruch komunikace”.