Představujeme Vám Standardy pro praxi.

Standard kvality spolupráce a Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství vznikly v rámci projektu OP VVV Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi, který významně přispěl k rozvoji systému pedagogických praxí na PED MUNI.