Výběr školy či zařízení na praxi

Podle typu Vaší praxe je možné praxi vybírat:

  1. z předem nabízených míst na fakultních školách či fakultních zařízení (nabídky uveřejněné přes IS)
  2. a nebo si domlouváte praxi v organizaci dle vlastního výběru, ale opět tak, aby zaměření organizace vyhovovala náplni Vaší studijní profilace a náplni předmětu praxe.

Zda se budete přihlašovat k nabídkám nebo si budete domlouvat praxi dle vlastního výběru, máte vždy uvedeno v sylabu předmětu. Informace také dostanete s předstihem od garanta/garantky předmětu či administrátorky praxe.

--> Jak se přihlásit na školu, kde jsou předem nabízená místa?

Nabídka volných míst z fakultních škol je určena jen pro některé praxe. Nabízená místa najdete v agendě praxí v ISu (ev. přes předmětové rozpisy), na ně se studenti hlásí formou časové soutěže. Nápověda pro práci s agendou praxí v ISu.

O této nabídce budete vždy s předstihem informováni administrátorkou praxí, stejně tak jako o termínu přihlašování.

--> Jak si vybrat organizaci dle vlastního výběru?

Pokud ze zadání Vašeho předmětu vyplývá, že praxi můžete absolvovat na škole či v zařízení dle vlastního výběru, pak můžete vybírat:

  1. ze seznamu fakultních škol a fakultních zařízení. Na fakultní škole se prosím obracejte výhradně na uvedený kontakt garanta praxe - garanta praxe najdete v uvedeném Seznamu fakultních škol a fakultních zařízení.
  2. ze seznamu spolupracující škol a spolupracujících zařízení. Ve spolupracující organizaci kontaktujte nejprve vedení školy či zařízení, pobočky, instituce, pokud v seznamu není uvedená jiná kontaktní osoba. S těmito organizacemi má Pedagogická fakulta MU již uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci (Smlouvu o realizaci vzájemné spolupráce).
  3. Můžete si vybrat i další školu či organizaci mimo seznam, ale je potřeba vedení školy či organizace oslovit s předstihem, předat podklady ke smlouvě a zajistit podpisy smlouvy ještě před nástupem na praxi. Počítejte cca dva až tři týdny na vyřízení administrativy. Co je potřeba udělat a další informace najdete v části PRO NOVÉ POSKYTOVATELE PRAXÍ.

Jakmile se rozhodnete, kterou školu či zařízení byste chtěli pro svoji praxi osvloit, podívejte se na další krok k vyřázení administrativy - "Co je potřeba zařídit před nástupem na praxi?"