Přehled spolupracujících organizací, poskytovatelů praxe

Studenti si mohou vybírat z nabídky fakultních škola fakultních organizací a nebo ze seznamu spolupracujících organizací, kde již Pedagogická fakulta MU má podepsanou smlouvu o realizaci vzájemné spolupráce k praxím studujících. V případě, že si studenti dle zadání předmětu praxe vybírají a domlovají školu či zařízení dle vlastního výběru, je NUTNÉ aby student vedení organizace oslovil s předstihem a nejprve se na realizaci praxe domluvil. O přijetí studenta na praxi do organizace rozhoduje její vedení.

Je možné, že organizace studujícím praxi nebude moci umožnit, v tom případě prosíme studenty, aby rozhodnutí vedení respektovali a oslovili na praxi jinou organizaci.

Přehled spolupracujících organizací
- dokument ke stažení, akt. 27. 9. 2022

Jedná se o seznam organizací, poskytovatelů praxe, kde má Pedagogická fakulta MU již uzavřenou smlouvu. Seznam je řazen abecedně podle měst (první sloupec). Seznam průběžně aktualizujeme.

Student si může vybrat i další školu či organizaci mimo tento seznam, je ale potřeba s vedením organizace domluvit spolupráci, předat podklady ke smlouvě a zajistit podpis smlouvy ještě před nástupem na praxi. V tomto případě postupujte podle INFORMACÍ PRO NOVÉ POSKYTOVATELE PRAXÍ.