Organizace praxí (spolupracující organizace)

Studenti si svoji praxi vybírají z nabídky fakultních škol nebo mohou oslovit organizaci dle vlastního výběru. Studentům nabízíme přehled spolupracujících organizací, kde již Pedagogická fakulta MU má uzavřenou platnou rámcovou smlouvu Smlouvu o realizaci vzájemné spolupráce. 

Student si může vybrat i další školu či organizaci mimo tento seznam, je ale potřeba s vedením organizace domluvit spolupráci, předat podklady ke smlouvě a zajistit podpis smlouvy ještě před nástupem na praxi.

Před nástupem na praxi:

 • Student organizaci předloží sylabus předmětu praxe a případně i další potřebné informace o praxi.
 • Pokud vedení organizace s nástupem studenta na praxi souhlasí, pak organizace potvrdí studentovi jeho praxi.
  • V případě již podepsané rámcové smlouvy o spolupráci s Pedagogickou fakultou MU není potřeba vyplňovat další formuláře. V případě zájmu organizace nebo studenta, může k potvrzení přijetí využít formulář PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI.
  • Pokud organizace ještě nemá podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci:
   • V případě, že student absolvuje praxi, která je bez finanční odměny provázející osobě, může tak učinit i na škole, která ještě nemá podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci k praxím, a pokud to organizace nevyžaduje, pak není potřeba rámcovou smlouvu uzavírat. Je ale potřeba, aby vedení organizace studujícím podepsala PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI, že s jeho /jejím nástupem na praxi souhlasí.
   • V případě, že student absolvuje praxi, která je spojená s finanční odměny provázející osobě, nebo organizace vyžaduje podpis smlouvy k praxi - najdete bližší informace a podklady v záložce INFORMACE PRO NOVÉ POSKYTOVATELE.
 • Student následně vypíše informace o domluvené organizaci a provázející osobě do informačního systému (IS MU - agenda praxí, vstup pro studenty pouze po přihlášení). 
 • V agendě praxí je potřeba, aby student uvedl také kontakt na osobu (jméno, příjmení a emailová adresa), se kterou svoji praxi domlouvá nebo je přímo provázející osobou.

Po ukončení přihlašování organizací na praxi posíláme uvedené kontaktní osobě informace o přihlášení studenta či studentů a případně také informace o odměně za vedení praxe (pokud je praxe pro provázející osobu hrazená).

Další informace k náplni praxe a činnosti studenta na praxi Vám předloží student. Doplňující informace k praxím naleznete také na stránkách kateder, které praxe garantují - viz předložený sylabus od studenta.

Další informace

Pokud k Vám jsou studenti na Učitelskou praxi (studenti v navazujícím magisterském studiu zaměřeného na vzdělávání), budou pracovat se Standardem kvality profesních kompetencí studenta učitelství. V případě zájmu máme pro Vás Standard připravený také ke stažení, součástí jsou i krátká videa, která Vás s prací se Standardem seznámí. Více informací na stránkách STANDARDY PRO PRAXI.

Spolupracujícím učitelům zasílám několikrát do roka krátké informace o připravovaných akcích, dvakrát do roka také newsletter UČITELSKÉ PRAXE - informace o nejnovějších aktivitách naší spojených s praxí studentů na školách, plánované workshopy, nabídka o kurzech dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty MU a mnoho dalšího. Starší čísla nebo přihlášení k odběru a více informací najdete na stránkách NEWSLETTER.