Informace pro nové poskytovatele praxí

Oslovili Vás studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s prosbou o realizaci praxe ve Vaší organizaci? Pokud je možné u Vás realizovat praxi nebo tuto možnost zvažujete, děkujeme!

Požadavky ke konkrétní praxi Vám studující předloží ve formě sylabu předmětu praxe. Veškeré informace o praxi si lze ověřit na webu odpovědné katedry Pedagogické fakulty MU nebo přímo u garantů praxe (osoby jsou uvedeny sylabu). 

S ohledem na zajištění praxe studentů ve Vaší organizaci je potřeba podepsat rámcovou smlouvu před zahájením praxe studenta.

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA K PRAXÍM

Rámcová smlouva zahrnuje obecnou dohodu k realizaci praxí studentů Pedagogické fakulty MU ve Vaší organizaci.

Smlouva bude s Vaší organizací uzavřena na dobu neurčitou. Koresponduje to s tendencí administrativně sjednotit pedagogické praxe napříč celou Masarykovou univerzitou. Tato dlouhodobá spolupráce směřuje k vytvoření sítě kvalitních fakultních či spolupracujících škol a zařízení Pedagogické fakulty MU. 

O počtu studentů na Vaší škole vždy rozhodujete Vy nebo Vámi pověřený pracovník/pracovnice, tzn. studenti bez souhlasu vedení organizace nesmí na praxi nastoupit. Studenti se budou prokazovat sylabem předmětu, kde najdete bližší informace k předmětu praxe, rozsahu a vykonávaným činnostem.

V případě připomínek či výhrad ke znění návrhu Rámcové smlouvy se prosím obraťte přímo na manažerku praxí, která s Vámi bude řešit znění individuálně ve spolupráci s fakultním právníkem. Kontakt: Eliška Bařina Barochová, manažerka praxí, mail: barina@ped.muni.cz, tel. +420 549 49 7798.

URČENÍ ODMĚNY PROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM VE SMLOUVĚ

Vážíme si ochoty Vašich zaměstnanců - vyučujících, pedagogů, mentorů a dalších provázejících osob, kteří se podílejí na rozvíjení profesních dovedností našich studujících. 

Za metodickou činnost výše uvedeným osobám náleží symbolická odměna, která je uvedena v Ceníku praxí PdF MU. Pouze praxe, které jsou zde uvedeny, jsou hrazené. Některé typy praxí na PdF MU hrazeny nejsou, ale budeme samozřejmě rádi, pokud studující budou mít příležitost i tento typ praxe absolvovat ve Vaši organizaci. Ceník Vám zašleme na vyžádání. V případě placených praxí Vás a/nebo provázející osobu budeme informovat o odměně po ukončení přihlašování studentů na praxi, nejpozději před začátkem praxe studentů.

Smlouvy jsou totožné, liší se pouze v čl. IV. Cenová ujednání. Zde Vás prosíme o výběr formy výplaty odměny provázejícím osobám za studenty, kteří absolvovali domluvenou praxi a u nichž provázející učitel poskytne zpětnou vazbu. Můžete se rozhodnout, zda přijmete:

  • návrh s fakturací - škola/organizace vyfakturuje praxe probíhající v daném semestru/pololetí na škole (složka se smlouvou zde).
  • nebo návrh s platbou přímo vyučujícím - odměnu si budou vykazovat sami provázející učitelé formou Dohody o platbě za praxi, elektronickou verzí inominátní smlouvy (složka se smlouvou zde).

Pro zařízení či nepedagogické zařízení nabízíme znění s upravenou terminologií zde:

PODPIS RÁMCOVÉ SMLOUVY

Jelikož je tato smlouva nezbytnou součástí administrativy praxí, prosíme Vás o doplnění potřebných údajů do smlouvy a podpis smlouvy před nástupem studenta/studentky na praxi:

  • Pokud to bude možné, prosím podepište smlouvu digitálně a zašlete zpět na email barina@ped.muni.cz nebo datovou schránkou 9tmj9e4.
  • V případě fyzického podpisu nám prosím pošlete dva podepsané výtisky zpět co nejdříve na adresu: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra pedagogiky - PRAXE, Poříčí 7, 603 00 Brno.

Následně zajistíme podepsání smluv na PdF MU a zašleme Vám jedno paré zpět.

Odkaz na složku s rámcovou smlouvou zde.

Pokud nechcete podepisovat rámcovou smlouvu (ale bez smlouvy k praxi nemůžeme vyplatit odměnu provázející osobě) a souhlasíte s praxí studenta/studentky ve Vaší organizaci - prosíme o potvrzení praxe studujícím na formulář PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI - formulář ke stažení zde.