Informace pro poskytovatele praxí

Studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je propojeno s praxí na školách a dalších institucích. Naše koncepce studia budoucích učitelů a učitelek je založena na myšlence kontinuální přípravy: vedle odborných, tzv. aprobačních disciplín mají naši studující také předměty rozvíjející potřebné pedagogické kompetence a praxe. V předmětech spojených s praxi se studentí mají možnost seznámit s prostředím školy, školského zařízení nebo speciálně pedagogického zařízení podle profilace. Jedinečná je pro ně také spolupráce s vyučujícími a dalšími pedagogickými pracovníky.

Například během pěti let studia učitelství studenti stráví na praxi více než 500 hodin. Perfektní praxe nám pomáhá zajistit 65 fakultních škol a 10 fakultních zařízení a další stovky spolupracujících škol a organizací po celé České republice. Za Vaši spolupráci děkujeme!