Back

Učitelská praxe ve studiu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP

Součástí studia je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole v rozsahu celkem 90 hodin. Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb.

Praxe je vykonávána na škole dle vlastního výběru a nebo na škole, kde již účastník/účastnice studia v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP (dále jako Účastník/Účastnice programu CŽV) pracuje. Účastník/Účastnice programu CŽV vykonává praxi pod vedením provázejícího učitele/mentora (tj. učitele ZŠ/SŠ). Účastníkům programu CŽV jsou nabízeni provázející učitelé z fakultních škol Pedagogické fakulty MU, dle Statutu klinických, fakultních a spolupracujících škol a ze sítě spolupracujících škol. Tyto školy a zařízení poskytují Účastníkům programu CŽV velmi dobré zázemí pro jejich praxi. Ředitel/ka ustanovuje provázející pracovníky s ohledem na zajištění přínosné praxe pro účastníky programu CŽV. Provázející učitel vede účastníka/účastnici dle pokynů ve Statutu.

Díky praxím májí účastníci programu CŽV v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných na fakultě s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele.

 

Délka praxe je 30 hodin v každém semestru.

 

Praxe se skládá:

 • z vlastní samostatné výuky;
 • z výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více o tandemové výuce zde);
 • z dalších pedagogických činností.

Další pedagogické činnosti se odvíjí od pokynů provázejícího učitele a od preferencí účastníka/účastnice programu CŽV, může se jednat o:

 • plánování a reflexe výuky s provázejícím učitelem,
 • hospitace,
 • pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků,
 • tvorba učebních pomůcek,
 • individuální práce se žáky se specifickými potřebami,

 

 • doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze,
 • příprava školních projektů a akcí,
 • dohledy,
 • účast na třídních schůzkách,
 • pomoc se školní/ třídní dokumentací,
 • příprava třídnické hodiny,
 • suplování ad.

 

předmět

 

SZc005
Učitelská praxe 1

(odkaz na sylabus)

1. semestr

SZc012
Učitelská praxe 2

(odkaz na sylabus)

2. semestr

SZc031
Učitelská praxe 3

(odkaz na sylabus)

3. semestr

délka praxe

 

Délka praxe je 30 hodin:

 • 2 hodiny vlastní samostatné výuky;
 • 6 hodiny výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více informací zde);
 • 22 hodin dalších pedagogických činností

Praxi doložte Přehledem činnosti - ke stažení zde.

Délka praxe je 30 hodin:

 • 4 hodiny vlastní samostatné výuky;
 • 4 hodiny výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více informací zde);
 • 22 hodin dalších pedagogických činností.

Praxi doložte Přehledem činnosti - ke stažení zde. Hospitační arch - zde.

Svoji praxi zapište do portálu praxí v ISu (https://is.muni.cz/auth/praxe). Návod zde.

Do portálu praxí je třeba také nahrát "Protokol o přijetí účastníka/účastnice na praxi" -  zde. 

Délka praxe je 30 hodin:

 • 6 hodiny vlastní samostatné výuce;
 • 2 hodiny výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více informací zde);
 • 22 hodin dalších pedagogických činností.

Praxi doložte Přehledem činnosti - ke stažení zde.

cíl praxe

 

Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb.

V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe.

Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti za vlastní výuku a interakci s žáky.

V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe.

Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2.

Student hlouběji porozumí tomu, co obnáší každodenní práce učitele a stávat se postupně více autonomní.

forma reflexe

 

Reflexe probíhá v semináři
SZc055 Reflexe praxe 1 - učitel

Reflexe probíhá v semináři
SZc057 Reflexe praxe 2 - žák.

výstupy/ zápočet

 

 • hodnocení studenta učitelství vypracované provázejícím učitelem - v IS MU.
 • splněná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje (Přehled činnosti - ke stažení zde)
 • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z odučených hodin (4 hodiny), vyplňte do Přehledu činnosti - ke stažení zde. Hospitační arch - zde.
 • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z odučených hodin (4), vyplňte do Přehledu činnosti - ke stažení zde.

ADMINISTRATIVA PRAXÍ

Od semestru podzim 2022 dochází ke změně způsobu administrativy praxí. Jednotlivé kroky pro administrativu praxí účastníků/účastnic CŽV naleznete zde.

Dokumenty k praxím:

 • Formulář hodnocení praxe - prostřednictvím IS MU - bude upřesněno.
 • Protokol o přijetí účastníka/účastnice na praxi (pouze v případě, když není se školou uzavřena smlouva) - zde.
 • Dopis pro ředitele - SZc005, SZc012SZc031
 • Uznávací formulář - zde.
 • Standardy pro praxi - zde.
 • Hospitační arch - zde.
 • Přehled činností - zde. 
image_pdfimage_print