Back

Časté dotazy k praxím

Ano, musíte nastoupit první den praxe – buďte přítomni v 7:45 v budově školy. Škola všechny studenty/studentky seznámí s dokumenty, které se týkají Vašeho působení na škole. Mohou zde být i studenti/studentky jiného typu praxí. U škol dle vlastního výběru je to na individuální domluvě.
Pokud máte v tento den ráno/dopoledne výuku s povinnou docházkou, tak Vám bude absence omluvena, nemusíte se omlouvat (zařizujeme my prostřednictví proděkanů pro studium).
Pokud jste si vybrali a přihlásili na vypsanou nabídku fakultní školy, pak už se provázejícímu učiteli/učitelce nemusíte nijak hlásit. Je ale potřeba, abyste se zúčastnili úvodního setkání ve škole. Hlaste se u garanta/garantky praxí nebo u provázejícího učitele/učitelky, která je napsána v nabídce, kam jste se přihlásili a byla Vám potvrzena. Termíny nástupu na praxi pro studenty/studentky prezenčního bakalářského studia naleznete: Zde. Termíny nástupu na praxi pro studenty/studentky kombinovaného bakalářského studia naleznete: Zde. Termíny nástupu na praxi pro studenty/studentky magisterského studia naleznete: Zde. Řiďte se prosím aktuálními termíny na webu Katedry pedagogiky.
Doporučujeme přinést si vytištěný rozvrh. Je to přehlednější pro Vás i učitele/učitelku. Můžete si společně vše vyznačit, než se brouzdat online ve Vašem mobilu. #papir#tuzka#jejistota
Neprodleně o tom informujte školu (provázejícího učitele/učitelku nebo garanta/garantku) a zároveň kontaktujte nás, oddělení praxí na Katedře pedagogiky (pedpraxe@ped.muni.cz).
Ne, školu si v ISu neregistrujete. Praxe se řeší až po návratu ze zahraničí.
Hospitace se týkají pouze studentů/studentek Navazujícího magisterského studia. Poskytněte oborovému didaktikovi/didaktičce termíny, kdy jste na škole přítomni, a domluvte se na určitý den i čas. Předejdete tím neplánovaným návštěvám.
S případnými dotazy k organizaci a administraci Asistentské praxe - asistent pedagoga 1, 2, 3 a Učitelské praxe 1, 2 a 3 se obracejte na nás, oddělení praxí na Katedře pedagogiky (pedpraxe@ped.muni.cz). V případě dotazů k obsahové stránce UP1 a Semináře k učitelské praxi se obracejte na Katedru pedagogiky (vyučující předmětu – pedagog/pedagožka, viz sylabus). V případě UP2 a UP3 se obracejte na oborovou katedru (vyučující předmětu – oborový didaktik/didaktička, viz sylabus).

Nenašli jste odpověď na to, co vás zajímá? Kontaktujte nás.