Back

Oborová tandemová praxe

V rámci studia oboru Učitelství praktického vyučování praxe směřují k rozvoji oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro práci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku. Oborová tandemová praxe je součástí pedagogicko-psychologického modulu a zapisují si ji všichni studenti studovaného oboru.

Student si během bakalářského studia (v prezenční i kombinované formě) zapíše čtyři oborové praxe v celkovém rozsahu 4x 120 hodin: Oborová praxe 1, 2 a Oborová tandemová praxe 1, 2. Studenti vykonávají oborovou praxi k prohlubování své specializace na středních školách a středních odborných školách dle svého zaměření. Školu si domlouvá student dle vlastního výběru.

Harmonogram praxí :

Informace k Oborové tandemové praxi (SZ6111, SZ6112)

Oborovou tandemovou praxi organizuje Katedra pedagogiky, garantkou předmětů je Lucie Škarková (skarkova@ped.muni.cz), vyučující je Alena Bendová (bendova@ped.muni.cz) a administrativu vyřizuje Eliška Bařina Barochová (barina@ped.muni.cz). V případě dotazů nás kontaktujte.

Podmínky pro udělení zápočtu:

  • dodržení postupů pro přihlášení ke škole na praxi;
  • dodržování stanovených termínů pro výkon praxe;
  • odevzdání kompletních výstupů z praxe.

předmět

 

SZ6111 - Oborová tandemová praxe 1

3. semestr
(odkaz na sylabus)

SZ6112 - Oborová tandemová praxe 2

4. semestr
(odkaz na sylabus)

zápis

 

Praxi vykonává student ve škole dle vlastního výběru, ideálně v místě bydliště.

Při domlouvání Vaší praxe vezměte s sebou sylabus předmětu a Průvodní dopis k praxi UOP. V případě souhlasu vedení školy s Vaší praxí na škole si nechte potvrdit Protokol o přijetí studenta na praxi (UOP). Protokol si student nechá potvrdit nejpozději v den nástupu na školu. Kontaktní údaje a název školy vyplňuje v ISu - agenda praxí, viz návody k přihlášení, praxi vykonává po schválení administrátorem praxe.

Vaše praxe je pro provázející osoby neplacené, pokud o to Vaše škola sama nepožádá, není nutné vyřizovat smlouvy. Pokud by škola o uzavření mslouvy k praxím měla zájem, poskytněte vedení školy prosím informace na stránkách PRO NOVÉ POSKYTOVATELE PRAXÍ.

Pokud je student zaměstnaný ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe).

Počet míst není omezen. Dokumenty ke stažení v interaktivní osnově nebo níže v části Výstupy/zápočet.

 

termíny

 

SZ6111 - Podzim 2022

  • přihlašování domluvené školy do ISu: 1. 9. - 25. 9. 2022
  • termín praxe: individuálně v období 1. 10. - 16. 12. 2022
  • organizační setkání k praxím: 19. 9. 2022, 18:00 hodin, ONLINE

SZ6112 - Jaro 2023

  • přihlašování domluvené školy do ISu: 30. 1. - 20. 2. 2023
  • termín praxe: individuálně v období 20. 2. - 13.5.2023 
  • organizační setkání k praxím: termín bude upřesněn, ONLINE

délka praxe

 

Průběžná praxe probíhá v době konání semestru.

Celkem 120 hodin je určeno pro přímou i nepřímou pedagogickou činnost ve škole, včetně konzultací s provázejícím učitelem a přípravy do výuky. Účast na organizační schůzce (2 hodiny), supervizi (2 hodiny) a skupinové reflexi (2 hodiny) je vykazována v přehledu činností (Výstup z praxe) v rozsahu max. 6 - 8 hodin dle účasti studenta, z celkového počtu 120 požadovaných hodin

forma reflexe

 

Skupinová reflexe praxe probíhá na závěrečném semináři k praxi. Účast je povinnou součástí praxe. Na seminář se studenti přihlašují v ISu.

výstupy/ zápočet

 

Aktuální informace v době omezení COVID-19 pro bakalářské praxe sledujte zde.