ŠKOLA DOMA

S ohledem na aktuální situaci spojenou s pandemií COVID-19 a omezením na školách nabízíme zprostředkování spolupráce mezi studenty Pedagogické fakulty MU a fakultními školami PdF MU.

Studenti mohou pomoci s přípravou online dokumentů pro učitele nebo jinou podporou spojenou s online výukou (vytváření testů, vytváření a úprava prezentací do výuky, rešerše výukových videí, vzdělávacích webových aplikací, pomoc s organizací práce do školy, vyhledávání námětů pro činností úkoly a jiné) a nebo s online konzultací s žákem/žákyní či doučováním.

V případě zájmu se prosím zapište do formuláře níže, abychom Vás mohli kontaktovat.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se na nás prosím obraťte. Za administrativu komunikuje Eliška Bařina Barochová - barina@ped.muni.cz, +420 549 49 7798. Garantkami projektu je Lucie Škarková a Markéta Sedláková.

ŠKOLA DOMA V JARNÍM SEMESTRU 2020

Jarní semestr 2020 byl pro všechny v lecčem nový, o distanční výuce nemluvě. Jsme rádi, že se někteří studenti Pedagogické fakulty MU zapojili do pomoci učitelů v online výuce nebo pomáhali svému okolí přes Dobrovolnické centrum MUNI.

V rámci asistentských praxí se studenti mohli přihlásit do projektu "Škola doma". Šlo o iniciativu garantek praxí Katedry pedagogiky Mgr. Lucie Škarkové, Ph.D. a Katedry sociální pedagogiky Mgr. et Mgr. Markéty Sedlákové. Projekt “Škola doma” byl reakcí na uzavření škol a komplikovanou situaci ve školním vzdělávání na dálku. “Vnímali jsme, že jako dobří partneři našich fakultních škol můžeme být společně se studenty užitečnými pomocníky v nastalé situaci a tak jsme zjišťovali, co učitelé potřebují, a propojovali je se studenty, kteří projevili o intenzivní praxi tohoto charakteru zájem,” vysvětluje začátky pomoci školám Lucie Škarková.

Celkem 35 studentů během uzavření škol spolupracovalo s učiteli na 13 fakultních školách PdF MU. Podíleli se na vytváření pracovních listů, on-line dotazníků, výukových prezentacích a dalších aktivitách, které podporovaly děti při domácí výuce nebo se podíleli na úklidu třídy a organizaci pomůcek po uzavření škol.

Výsledky evaluačního dotazníku (červen 2020)  ukazují, že i přes menší počet zapojených studentů byla pomoc našich studentů přínosem, jak pro učitele, tak i pro samotné studenty. 

Reakce studentů:

  • “Měl jsem možnost se rozvíjet v matematice. Získal jsem větší sebevědomí v komunikaci s cizím učitelem.”
  • “Vyhledávat informace online a to pro různé předměty, nejen pro ty, které studuji a "mám k nim nejblíž". Vytvářet prezentace pro nižší ročníky, tudíž zaměřené hlavně na obrázky a hry a dále pak z nich být schopná vytvořit smysluplný test, který zjistí, kolik si toho z prezentace žáci zapamatovali.”
  • “Uvědomil jsem si, jak důležitá je komunikace a spolupráce. Navíc jsem se lépe naučil tvořit materiály tak, aby žáci všemu porozuměli bez přímého vysvětlování v hodinách.”

Provázející učitelé ocenili pomoc studentů při tvorbě materiálů a pomoc s organizací práce do školy, hledáním zdrojů do vyučování, hledat nové přístupy a nápady. Podle provázejících učitelů tato praxe byla pro studenty příležitost k rozvoji komunikace mezi učitelem a studentem.

  • “Byla to pro mě veliká pomoc a úspora času.”
  • “Pokud by byla spolupráce funkční, jakožto v pár případech byla, bylo by to velmi přínosné pro obě strany. Za pozitivní hodnotím to, že jsem od studentek získala nové podněty a nápady jak na materiály, tak zdroje ze kterých čerpat, o kterých jsem doposud nevěděla. Předpokládám, že dnešní generace studentů se velmi dobře orientuje v moderních technologiích, což je super přínos pro výuku cizích jazyků. V praxi ale učitelé nemají čas takové materiály vytvářet nebo jen velmi málo. Příležitost by pro studenty a studentky tak mohla být právě v této oblasti, so které bych je určitě ráda zapojila.”