Back

Aktuální informace v době omezení COVID-19 pro Asistentské praxe-Asistent pedagoga sledujte zde.
V rámci své asistentské praxe můžete i pomáhat ukrajinským dětem - informace zde. 

Prezenční studium

Praxe pedagogicko-psychologického modulu tvoří několik předmětů (viz níže), které si povinně zapisují všichni studenti prezenčního bakalářského studia kromě studentů Učitelství pro mateřské školy, Sociální pedagogiky, Hospodářské politiky a studentů jednooborových studií Speciální pedagogiky.

Student si během bakalářského studia zapíše tři asistentské praxe v celkovém rozsahu 180 hodin. Výběr praxí probíhá následovně:

POVINNĚ VOLITELNÁ PRAXE:

Ve 3. a 4. semestru si student zapíše pouze jeden z předmětů asistentské praxe:

Společně s asistentskou praxí si student zapisuje předmět Sebezkušenostní příprava na profesi I (SZ6008) a v dalším semestru Sebezkušenostní příprava na profesi II (SZ6011).

Informační setkání k praxím v 2. ročníku Bc. studia (pro jarní semestr 2023)
proběhne v pondělí 13. 2. 2023 (2 skupiny: 8:30-9:50 a 10:00-11:50)
PREZENČNĚ V RUVu (Poříčí 9, PdF MU).
Organizační setkání bude spojené s workshopem k práci AP ve škole s Markétou Dobiášovou. Více info v interaktivní osnově předmětu.

V 5. semestru si všichni studenti zapisují:

 • Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 (SZ6084/SZ6123 (nový kód praxe od PS2024)

VOLITELNÁ PRAXE:

Student si může nad rámec 180 hodin povinně volitelné praxe doplnit portfolio zde:

 • Individuální výuková praxe (SZ6098)
 • Individuální výuková praxe – zájmové vzdělávání (SZ6066)
 • Individuální výuková praxe – třída (SZ6065)
 • Individuální pedagogická praxe (SZ7BP_IPx1)
 • Pedagogicko-psychologická praxe (SZ7BP_PdPx)

Od jara 2019 se vypisují pouze nové kódy: SZ6066, SZ6065, SZ6098.

Informační organizační schůzka k předmětu Asistentská praxe - asistent pedagoga 3
pro podzimní semestr 2023 proběhne 4. 5. 2023 v 17:00 (online, ZOOM).
P
rezentace z podzimního semestru 2022 - ke stažení ZDE.

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga

Asistentské praxe - asistent pedagoga organizuje Katedra pedagogiky, garantkou předmětů je Lucie Škarková (skarkova@ped.muni.cz) a administrativu vyřizuje Eliška Bařina Barochová (barina@ped.muni.cz). V případě dotazů nás kontaktujte.

Dodržování stanovených termínů pro výkon praxe je nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu.
Dodržení postupů pro přihlášení ke škole na praxi a odevzdání výstupů z praxe jsou nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu.

předmět

 

SZ6055 /SZ6122
Asistentská praxe - asistent pedagoga 1

(odkaz na sylabus)

3. semestr/ průběžná

SZ6085/SZ6122
Asistentská praxe - asistent pedagoga 2

(odkaz na sylabus)

4. semestr/ průběžná

SZ6084/SZ6123
Asistentská praxe - asistent pedagoga 3

(odkaz na sylabus), prezentace ze setkání (2022)

5. semestr/ souvislá

zápis

 

Praxe se vykonává na fakultních školách, na nabídky škol se studenti přihlašují přes agendu PRAXE v ISu.

Pokud je student zaměstnaný ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe), zaměstnaný student na pozici asistenta pedagoga nebo učitele si nemusí praxi vybírat z nabídky v portálu Praxí, ale praxi do portálu zaeviduje a doloží Potvrzení. Potvrzení dokládá pouze absolvované hodiny praxe ve škole. Student dále plní výstupy za praxe a účastní se závěrečné skupinové reflexe.

Počet míst na praxe: cca 100.

Praxe se vykonává na fakultních školách, na nabídky škol se studenti přihlašují přes agendu PRAXE v ISu.

Pokud je student zaměstnaný ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe), zaměstnaný student na pozici asistenta pedagoga nebo učitele si nemusí praxi vybírat z nabídky v portálu Praxí, ale praxi do portálu zaeviduje a doloží Potvrzení. Potvrzení dokládá pouze absolvované hodiny praxe ve škole. Student dále plní výstupy za praxe a účastní se závěrečné skupinové reflexe.

Počet míst na praxe: cca 100.

Praxi vykonává student ve škole dle vlastního výběru, ideálně v místě bydliště. K přijetí předkládá student dopis, který je součástí Protokolu o přijetí studenta na praxi AP3. Protokol si student nechá potvrdit nejpozději v den nástupu na školu.
K
ontaktní údaje a název školy vyplňuje v ISu, praxi vykonává po schválení administrátorem praxe.

Pokud je student zaměstnaný ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe).

Počet míst není omezen.

termíny

 

 • přihlašování na praxe: 13. 9. - 15. 9. 2022
 • informace k praxím v 2. ročníku Bc.: setkání 12. 9. 2022 ve 13:00 online
 • termín praxe: 13. 10. - 16. 12. 2022
 • pro studenty je na praxi AP vyhrazeno pondělí dopoledne do 13 hodin, případně se domluvte s garantem na škole
 • nástup na praxi: 13. 10. 2022, 7:45 hod ve škole
 • organizační setkání: 3. 10. 2022, 16:00 online
 • přihlašování na praxe: 6. 2. - 10. 2. 2023
 • termín praxe: 20. 2. 2023 - 13. 5. 2023
 • pro studenty je na praxi AP vyhrazeno pondělí dopoledne do 13 hodin, případně se domluvte s garantem na škole
 • nástup na praxi: 20. 2. 2023 v 7:45 ve škole
 • organizační setkání k praxím: prezenčně 13. 2. 2023 (2 skupiny: 8:30-9:50 a 10:00-11:50, v místnosti RUV, Poříčí 9, Brno), účast povinná. Organizační setkání bude spojené s workshopem k práci AP ve škole s Markétou Dobiášovou. Více info v interaktivní osnově.

 

 • přihlašování na praxe: 1.7.2022 - 24. 8. 2022
 • termín praxe: 1. 9. - 14. 9. 2022
 • nástup na praxi: individuální domluva
 • úvodní organizační setkání: 23. 8. 2022 v 17,00-18,00 hodin, online

 

délka praxe

 

Průběžná praxe v rozsahu 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe a supervize).

Praxe trvá optimálně 10 týdnů během semestru, 4 hodiny za týden.

Průběžná praxe v rozsahu 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe a supervize).

Praxe trvá optimálně 10 týdnů během semestru, 4 hodiny za týden.

Souvislá praxe v předem stanoveném termínu v rozsahu 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe a supervize).
Praxe trvá optimálně 1 týden, 8 hodin denně.

forma reflexe

 

Reflexe probíhá v semináři SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I
(3 x 180 minut).

Reflexe probíhá v semináři SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II
(3 x 180 minut).

Skupinová reflexe praxe probíhá na závěrečném semináři k praxi, účast je povinnou součástí praxe, na seminář se studenti přihlašují v ISu.

výstupy/ zápočet

 

Informace k volitelné praxi

SZ6098
Individuální výuková praxe

(odkaz na sylabus)

SZ6066
Individuální výuková praxe - zájmové vzdělávání

(odkaz na sylabus)

SZ6065
Individuální výuková praxe
- třída

(odkaz na sylabus)