1

Asistentská praxe – kombinované studium

Aktuální informace v době omezení COVID-19 pro Asistentské praxe-Asistent pedagoga sledujte zde.
V rámci své asistentské praxe můžete i pomáhat ukrajinským dětem – informace zde. 

Kombinované studium

Praxe pedagogicko-psychologického modulu tvoří několik předmětů, které si povinně zapisují všichni studenti kombinovaného bakalářského studia oborů se zaměřením na vzdělávání, Pedagogického asistentství a Lektorství cizího jazyka.

Student si během bakalářského studia zapíše tři asistentské praxe v celkovém rozsahu 180 hodin. Pokud student kombinovaného studia pracuje jako asistent pedagoga nebo učitel na základní či střední škole, je možné uplatnit toto zaměstnání jako asistentskou praxi.

Výběr praxí probíhá následovně:

POVINNĚ VOLITELNÁ PRAXE

Ve 3. a 4. semestru si student zapíše pouze jeden z předmětů asistentské praxe:

Společně s asistentskou praxí si student zapisuje předmět Sebezkušenostní příprava na profesi I (SZ6033) a v dalším semestru Sebezkušenostní příprava na profesi II (SZ6037).

V 5. semestru si všichni studenti zapisují:

 • Asistentská praxe – asistent pedagoga 3 (SZ6089/SZ6126 (nový kód praxe od PS2023))

VOLITELNÁ PRAXE

Student si může nad rámec 180 hodin povinně volitelné praxe doplnit portfolio zde:

 • Individuální výuková praxe (SZ6098)
 • Individuální výuková praxe – zájmové vzdělávání (SZ6066)
 • Individuální výuková praxe – třída (SZ6065)
 • Pedagogicko-psychologická praxe (SZ7BK_PdPx)

Od jara 2019 se vypisují pouze nové kódy: SZ6066, SZ6065, SZ6098.

Informační organizační schůzka k předmětu
Asistentská praxe – asistent pedagoga 3
pro podzimní semestr 2023 proběhla 11. 5. 2023 v 18:00 (online, ZOOM).
Aktualizovaná prezentace pro podzimní semestr 2023 – ZDE.

 

Informace k Asistentské praxi – asistent pedagoga

Asistentské praxe – asistent pedagoga organizuje Katedra pedagogiky, garantkou předmětů je Lucie Škarková (skarkova@ped.muni.cz) a administrativu vyřizuje Eliška Bařina Barochová (barina@ped.muni.cz). V případě dotazů nás kontaktujte.

předmět

 

SZ6036/SZ6125
Asistentská praxe – asistent pedagoga 1

(odkaz na sylabus)

3. semestr/ bloková

SZ6088/SZ6125

Asistentská praxe – asistent pedagoga 2

(odkaz na sylabus)

4. semestr/ bloková

SZ6089/SZ6126
Asistentská praxe – asistent pedagoga 3

(odkaz na sylabus, prezentace ze setkání 2023)
5. semestr/ souvislá

zápis

 

Praxi vykonává student ve škole dle vlastního výběru.
K
ontaktní údaje a název školy vyplňuje v ISu, praxi vykonává po schválení administrátorem praxe.

Pokud je student zaměstnaný ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe), zaměstnaný student na pozici asistenta pedagoga nebo učitele si nemusí praxi vybírat z nabídky v portálu Praxí, ale praxi do portálu zaeviduje a doloží Potvrzení. Potvrzení dokládá pouze absolvované hodiny praxe ve škole. Student dále plní výstupy za praxe a účastní se závěrečné skupinové reflexe.

Počet míst není omezen.

Praxi vykonává student ve škole dle vlastního výběru.
K
ontaktní údaje a název školy vyplňuje v ISu, praxi vykonává po schválení administrátorem praxe.

Pokud je student zaměstnaný ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe), zaměstnaný student na pozici asistenta pedagoga nebo učitele si nemusí praxi vybírat z nabídky v portálu Praxí, ale praxi do portálu zaeviduje a doloží Potvrzení. Potvrzení dokládá pouze absolvované hodiny praxe ve škole. Student dále plní výstupy za praxe a účastní se závěrečné skupinové reflexe.

Počet míst není omezen.

Praxi vykonává student ve škole dle vlastního výběru. K přijetí předkládá student dopis, který je součástí Protokolu o přijetí studenta na praxi AP3. Protokol si student nechá potvrdit nejpozději v den nástupu na školu.
K
ontaktní údaje a název školy vyplňuje v ISu, praxi vykonává po schválení administrátorem praxe (od 1.8.2023).

Pokud je student zaměstnaný ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe).

Počet míst není omezen.

termíny

 

 • přihlašování na praxe: 1. 9. – 25. 9. 2022
 • termín praxe: individuálně, do 16. 12. 2022
 • nástup na praxi: dle individuální domluvy
 • úvodní organizační setkání: 14. 9. 2022 od 17,00 hodin, online

 • přihlašování na praxe: 30. 1. – 20. 2. 2023
 • termín praxe: individuálně, do 13. 5. 2023
 • nástup na praxi: dle individuální domluvy
 • organizační setkání k praxím online: termín bude upřesněn

 • přihlašování na praxe: 3. 7. – 28. 8. 2023
 • termín praxe: 4. 9. – 15. 9. 2023
 • nástup na praxi: dle individuální domluvy
 • úvodní organizační setkání: 28. 8. 2023 v 17,00-18,00 hodin, online

délka praxe

 

Průběžná praxe v rozsahu 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe a supervize).

Praxe trvá optimálně 10 týdnů během semestru, 4 hodiny za týden.

 

Průběžná praxe v rozsahu 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe a supervize).

Praxe trvá optimálně 10 týdnů během semestru, 4 hodiny za týden.

 

Souvislá praxe v předem stanoveném termínu v rozsahu 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe a supervize).

Praxe trvá optimálně 1 týden, 8 hodin denně.

forma reflexe

 

Reflexe probíhá v semináři SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I (3 x 180 minut).

Reflexe probíhá v semináři SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II. (3 x 180 minut).

Skupinová reflexe praxe probíhá na závěrečném semináři k praxi, účast je povinnou součástí praxe, na seminář se studenti přihlašují v ISu.

výstupy/ zápočet

 

Informace k volitelné praxi

 • Odevzdat potvrzení o absolvování a výstup z praxe do odevzdávárny do ISu (scan, foto) v celkové výši:
  • 26 hodin u praxe: SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
  • 30 hodin u všech ostatních praxí.

SZ6098
Individuální
výuková
praxe

(odkaz na sylabus)

podzimní semestr

SZ6066
Individuální výuková praxe – zájmové vzdělávání

(odkaz na sylabus)

jarní semestr

SZ6065
Individuální
výuková praxe
– třída

(odkaz na sylabus)

jarní semestr