1

Asistentská praxe – praxe v době omezení COVID-19

Aktuálně o praxích v době omezení COVID-19

Podle aktuální situace ve škole, kde realizujte asistentskou praxi, se  zachovejte dle níže uvedených VARIANT 1 – 3:

 

Varianta 1 = ZŠ/SŠ je otevřená

 • Na praxi se postupuje standardně viz informace v sylabu daného předmětu a na webu k praxím .
 • Vezměte si na praxi prohlášení o bezinfekčnosti – škola jej po Vás může vyžadovat (formulář ke stažení zde).

Varianta 2 = ZŠ/SŠ je uzavřená, ale umožňuje mi praxi vykonat při výuce on-line  

 • Kontaktujte učitele, se kterým spolupracujete (kontakt si dohledejte na webu dané školy) a požádejte o spolupráci při vykonání vaší praxe na dálku – nabídněte pomoc s on-line výukou, individuální či skupinové doučování žáků on-line, přípravu materiálů do výuky, opravování prací žáků atd.  
 • Pokud pro Vás učitel nemá dost příležitostí ke spolupráci, nabídněte svou pomoc dalším učitelům ve škole. Domluvte se s garantem praxí na škole, nebo zástupcem vedení, jak můžete svůj čas na praxi využít v souladu s potřebami učitelů ve škole.
 • Asistentská praxe není oborová, spolupracujete tedy s různými učiteli v různých vyučovaných předmětech, nebo na školních akcích mimo školu.
 • Evidujete si počet hodin strávených nejen komunikací s žáky, učiteli nebo rodiči doučovaných žáků, ale také čas věnovaný přípravě on-line výukových materiálů, nebo poskytováním zpětné vazby na zpracované žákovské práce/testy apod.
  • Konzultace s vyučujícími na fakultě, organizační a evaluační schůzky k praxi si evidujete do 20 hodin na přípravu praxe
  • a zbytek hodin vykazujete do 40 hodinové dotace na asistentské činnosti na praxi.
  • Pokud kvůli on-line výuce potřebujete prodloužit dobu pro odevzdání Výstupu z praxe, domlouváte se s garantkou předmětu: skarkova@ped.muni.cz .
 • Odevzdáváte vyplněný Výstup z praxe (formulář zde – akt. 19.10.2020).
 • Průběžně žádejte učitele o stručnou zpětnou vazbu k Vámi zpracovaným výukovým materiálům. 

Varianta 3 = ZŠ/SŠ je uzavřená a NEumožňuje mi praxi vykonat  

 • Požádejte svého provázejícího učitele o e-mailové potvrzení, že Vám škola nemůže umožnit praxi vykonat, toto potvrzení je třeba zaslat na adresu Elišce Bařině: barina@ped.muni.cz
 • Realizujte náhradní praxi formou on-line pomoci učitelům a žákům, kteří o to požádali. Tato varianta probíhá skrze projekt ŠKOLA DOMA. Informace najdete ZDE.

Aktuální termíny:

Podzimní semestr 2020:

 • přihlašování na praxe: 21. – 23. 9. 2020 (prezenční studium SZ6055),
  21. – 30. 9. 2020 (kombinované studium SZ6036)
 • termín praxe: 15. 10. 2020 – 29. 1. 2021
 • nástup na praxi: 15. 10. 2020 v 7:45