1

Pokyny k obsahu NMgr. kombinovaných praxí – FINAL

Pokyny k obsahu NMgr. kombinovaných praxí

tj. k obsahu předmětů Učitelská praxe 1, 2, 3 a Reflexe praxe 1 a 2
 
Obsah dokumentu

1. Obsah praxí a způsob zápisu předmětů – přehled

2. Zápočtové požadavky – podmínky pro úspěšné ukončení předmětů

 

1.  Obsah praxí a způsob zápisu předmětů – přehled

Praxe společného základu tvoří série na sebe navazujících předmětů, které jednak zprostředkovávají vaše praktikování na ZŠ a SŠ (Učitelská praxe 1, 2, 3) a jednak umožňují reflexi této vaší činnosti (Reflexe praxe 1, 2). Smyslem praxe je umožnit vám seznámit se s rolemi, do nichž učitel při své každodenní práci vstupuje, nahlídnout vlastní profesní potřeby a postupně přebírat odpovědnost za vlastní výuku a interakci s žáky, tedy stávat se v roli učitele stále více autonomními.

Během praxí vykonáváte činnosti zadané ředitelem školy či vaším provázejícím učitelem. Jedná se např. o pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad. Doporučujeme však proaktivně vyhledávat všechny činnosti, které vás mohou profesně posunout (např. náslechy, vyžádání si zpětné vazby na vaši práci aj.). Jinými slovy – co z praxe vytěžíte, závisí z velké míry na vás.

V následujících tabulkách jsou stručně shrnuty základní parametry k praxím společného základu. První tabulka je určena jednooborovým studentům, druhá tabulka dvouoborovým studentům.

Praxe společného základu – nmgr., kombinované, jednooborové studium
Typ praxe Délka praxe Semestr Způsob zápisu a udělení zápočtu Forma reflexe praxe Počet hodin praxe
Učitelská praxe 1 Bloková2 týdny

 

1. semestr

Student si zapíše jeden předmět.Zápočet uděluje katedra pedagogiky. Reflexe praxe 1(1 x 180 minut) Celkem 30 hodin: 12 hodin přímo ve škole (6h/týden);

 

 z toho 2 hodiny vlastní výuka;

 18 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 2 Bloková2 týdny

 

2. semestr

Student si zapíše jeden předmět.Zápočet uděluje oborová katedra. Reflexe praxe 2(1 x 180 minut) Celkem 30 hodin: 12 hodin přímo ve škole (6h/týden);

 

 z toho 3 hodiny vlastní výuka;

 18 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 3 Bloková2 týdny

 

3. semestr

Student si zapíše jeden předmět.Zápočet uděluje oborová katedra. Reflexe praxe 2(1 x 180 minut)

 

Student si zapíše předmět znovu.

Celkem 30 hodin: 12 hodin přímo ve škole (6h/týden);

 

 z toho 4 hodiny vlastní výuka;

 18 hodin příprava a úkoly.

               
Praxe společného základu – nmgr., kombinované, dvouoborové studium
  Typ
praxe Délka praxe Semestr
Způsob
zápisu a 
udělení
zápočtu
Forma
reflexe praxe
Počet
hodin praxe
Učitelská
praxe 1
Bloková

 

2 týdny

1. semestr

Student si zapíše jeden předmět.

 

Zápočet uděluje katedra pedagogiky.

Reflexe praxe 1

 

(1 x 180 minut)

Celkem 30 hodin (15 za každý
studovaný obor)

12 hodin přímo ve škole (6h/týden);·
z toho 2 hodiny vlastní výuka;

 

·
18 hodin příprava a úkoly.

Učitelská
praxe 2
Bloková

 

2 týdny – lze individuálně
přizpůsobit

2. semestr

Student si zapíše dva předměty – za
každý obor jeden.Zápočet uděluje oborová katedra.
Reflexe praxe 2

 

(1 x 180 minut)

Student
si zapíše předmět spolu s jedním oborem
.

Celkem 60 hodin (30 za každý
studovaný obor)

24 hodin přímo ve škole (12h/týden);·
z toho 6 hodin vlastní výuka;

 

·
36 hodin příprava a úkoly.

Učitelská
praxe 3
Bloková

 

2 týdny – lze individuálně
přizpůsobit

3. semestr

Student si zapíše dva předměty – za
každý obor jeden.Zápočet uděluje oborová katedra.
Reflexe praxe 2

 

(1 x 180 minut)

Student
si zapíše předmět spolu s druhým oborem.

Celkem 60 hodin (30 za každý
studovaný obor)

24 hodin přímo ve škole (12h/týden);·
z toho 8 hodin vlastní výuka;

 

·
36 hodin příprava a úkoly.

2. Zápočtové požadavky – podmínky pro úspěšné ukončení předmětů

Studenti, kteří praxi absolvují

Reflexe praxe:
  1. aktivní účast ve výuce;
  2. zpracování portfoliového úkolu.

Učitelská praxe 1, 2, 3:

  1. řádné přihlášení studenta ke škole v IS ve stanoveném termínu;
  2. vložení vyplněného „Přehledu činností vykonávaných studentem na praxi“ a zpracovaných “Příprav na výuku” (odevzdávání příprav se týká jen UP1) do příslušné odevzdávárny předmětu – za každý obor, v rámci kterého student praxi vykonává
  3. splnění úkolů, které může zadat vyučující předmětu – oborový didaktik.
Studenti, kteří si nechávají praxi uznat

1.     Reflexe praxe – aktivní účast ve výuce a zpracování portfoliového úkolu.
2.     Učitelská praxe 1 – odevzdání  uznávacího formuláře.
3.     Učitelská praxe 2 a 3 – odevzdání  uznávacího formuláře. Tato možnost platí pouze tehdy, když s tím bude vyučující předmětu Učitelská praxe 2 souhlasit (tj. vyučující z oborové katedry).