image_pdfimage_print

Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (2020-2022)

Vzrůstající fenomén soukromých alternativních škol vnáší nový typ selektivity do vzdělávacího systému. Tento projekt umožní hloubkově prozkoumat vybrané alternativní školy v celém spektru povinné školní docházky. Komplexně uchopuje narativní identity aktérů v těchto školách
(ředitelé, učitelé, žáci, rodiče) a propojuje je s výukovým diskursem.

Výzkumný tým: Kateřina Lojdová, Kateřina Vlčková, Jana Kratochvílová, Lucie Škarková, Jarmila Bradová, Jan Nehyba

Narrative identities of participants in education at private alternative schools (2020-2022)

The increasing phenomenon of private alternative schools brings a new selectivity into educational system. The project will allow for in-depth research on selected alternative schools across the compulsory education spectrum from primary to lower secondary level. It comprehensively takes up the narrative identities of participants in these schools (head teachers, teachers, pupils, parents) and classroom discourse.

Reseaarch team: Kateřina Lojdová, Kateřina Vlčková, Jana Kratochvílová, Lucie Škarková, Jarmila Bradová, Jan Nehyba