Back

This post is also available in: en

image_pdfimage_print

Zde najdete nabídku univerzit, na které můžete vyjet v rámci programu Erasmus (více informací po rozkliknutí názvu univerzity):

 

The University of Deusto

The University of Deusto je španělská univerzita, s kampusem v Bilbao a San Sebastian. Jedná o nejstarší soukromou univerzitu ve španělsku. Byla otevřena roku 1886 a je pojmenována dle okresu, v němž leží. Univerzita má 6 fakult a to: Faculty of Law, Faculty of Theology, Faculty of Engineering, Deusto Business School, Faculty of Psychology and Education, Faculty of Social and Human Sciences. Motto univerzity je: Sapientia melior auro tedyMoudrost je lepší než zlato”. Více na webu univerzity: www.deusto.es

The University of Deusto se zaměřuje na vynikající výsledky v oblasti vzdělávání. Dosahuje významného mezinárodního postavení, díky vytváření mezinárodních sítí a projektů. Nabízí širokou škálu výhod, vytváří příležitosti ke sdílení zkušeností a výzkumu. Klade důraz na spolupráci mezi studenty, ale i jednotlivými fakultami. Má velkou nabídku vícejazyčného vzdělávání se zvýšeným počtem předmětů nabízených v baskičtině a angličtině. Tato univerzita tvoří pestré společenství, s lektory, výzkumnými pracovníky, správní a studenty, kteří všichni pracují společně.

Fakulta pedagogiky a psychologie byla otevřena 1. 9. 2009. Předává své humanistické dědictví a přizpůsobuje své osnovy Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání, zaměřuje se na aktuální potřeby společnosti, na praktickou a odbornou profesní přípravu. Nicméně, stále zůstává věrná své myšlence tvořit volné jedince s pocitem hodnot, schopností přemýšlet o své činnosti a zlepšovat společnost, s použitím nejnovějších metod na podporu učení a touhou pokračovat ve studiu v budoucnu.

Na fakultě pedagogiky se nachází dva ústavy a to Ústav pedagogických věd a Ústav drogové závislosti. Ve své krátké historii fakulta zaznamenala vysoký růst, což nejen přináší nové zkušenosti, ale i činí tyto dvě centra průkopníky v oblasti inovací a dalšího vzdělávání ve svých oborech.

Příklady předmětů, které si zde studenti zapsali: Teaching Practice, Español Lengua Extranjela B1.1, Español Lengua Extranjela B1.2, Foreign Language Teaching 1, Foreign Language Teaching 2, Intensive Course Spanish, Regular Course Spanish, Introduction to Basque language and culture, Organizacion de Centros Educativos

Erasmus koordinátor: Maria Jesus Anacabe Onindia m.janacaba@ban.edu.es


 

Bishop University

Bishop Grosseteste University (BGU) je jednou ze dvou veřejných vysokých škol ve městě Lincoln v Anglii. Lincoln Diocesan Training School for Mistresses byla založena v toce 1862 jako vzdělávací zařízení pro učitele. V roce 1962 byla škola přejmenována na Bishop Grosseteste College, sloužila jako pedagogická fakulta pro diecézi Lincoln. Plný univerzitní status získala 3. prosince 2012. Nejstarší univerzitní budova je z roku 1841 a je v Tudorovském stylu. Univerzita leží kousek od historického centra, katedrály a hradu. Na univerzitě se nachází Bishop Greaves Theatre a mnoho studentských spolků. V roce 2013 zde proběhla významná rekonstrukce, která zlepšila především ubytovací podmínky studentů. Univerzita má sportovní a fitness centrum, sportovní halu a dvě fotbalová hřiště. Univerzitní barvou je episkopální fialová. Více informací zde: www.bishopg.ac.uk

 

University of Madeira

University of Madeira je portugalská univerzita ve městě Funchal. Tato univerzita byla založena roku 1988, nicméně historie univerzitního kampusu sahá až do šestnáctého století. V roce 2018 oslaví tato univerzita své 30. výročí. Univerzita nabízí mnoho studentských aktivit. Na studenty, kteří se rozhodnout lépe poznat Funchal, čeká nádherné moderní město s přístavem a atraktivním geografickou polohou na další výlety. Ostrov je známý pro svou produkci vína, spolu se svými exotickými květinami, tropickým ovocem a Novoročními Oslavami s velkolepou světelnou show, která je považována za největší na světě.
Studenti si mohou vybírat ze široké škály programů napříč několika fakultami a to: Faculty of Arts and Humanities, Faculty of Exact Sciences and Engineering, Faculty of Social Sciences, Faculty of Life Sciences, School of Health Sciences, Superior Technology and Management School
Na škole působí mnoho akademických asociací, které nabízí řadu mimoškolních aktivit pro studenty, například filmové projekce, sportovní výlety, lodičky a další příležitosti. Kromě toho jsou zástupci z každého sdružení studentů i poradním sborem, poskytujícím studentům aktivní roli v růstu univerzity a zlepšujícím jejich vztah s okolní komunitou.
Více informací: www.uma.pt

Příklady předmětů, které si zde studenti zapsali: Iniciação à Prática Profissional I, Investigacao em Educacao, Psycologia da Educaçao, Portugues Língua Não Materna A1, Énglés B2.2, Linguistico Énglésa Arcáda, Énglést aplicado C1.2 – turismo
Erasmus koordinátor: Paula Bareto Mendonca (paula.bareto@staff.uma.pt)

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě je slovenská veřejná vysoká škola. Univerzita má 5 fakult a to: Filosofickou fakultu, Fakultu masmediální komunikace, Fakultu přírodních věd, Fakultu sociálních věd a Institut fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace (v Piešťanech).

Katedra pedagogiky Filozofické fakulty UCM působí od 1. listopadu 1998 jako vědecko-pedagogické pracoviště garantující studijní obor učitelství akademických předmětů. V linii garantování je realizována i celková orientace katedry s výukou pedagogických předmětů, které jsou součástí ucelených plánů pro první i druhý stupeň vysokoškolského studia. Vědecko-pedagogičtí pracovníci katedry pedagogiky přednášejí základy pedagogiky, strategie a metody rozvoje osobnosti dítěte, dějiny pedagogiky, teorii výchovy, pedagogickou komunikaci, speciální pedagogiku, metodologii pedagogického výzkumu, organizaci a řízení školství, sociální pedagogiku a další úžeji zaměřené volitelné vyučovací disciplíny. Vědecko-výzkumná činnost a publikační činnost katedry je orientována na vysokoškolskou pedagogiku, prevenci kriminality, hodnotovou orientaci a výchovu v rodině. V uvedených tématech byly a jsou realizovány vědecko-výzkumné projekty a publikační činnost s příspěvkem do rozvoje vysokoškolské pedagogiky a teorie výchovy.

Dále se katedra pedagogiky orientuje na výuku disciplín, které jsou součástí uceleného plánu sociální pedagogiky v prvním stupni vysokoškolského studia. Vědecko-pedagogičtí pracovníci v tomto studijním programu přednášejí všeobecně-pedagogické disciplíny spojené i se studijním oborem učitelství akademických předmětů a specializované vyučovací předměty vázané na souvislosti sociální pedagogiky.
Více informací na: kped.ff.ucm.sk

JAMK – School of Professional Teacher Education

Jyväskylä se nachází ve Středním Finsku. Je studentským městem. Univerzita nabízí také mnoho sportovních a volnočasových aktivit.  V centru města blízko univerzity je také umístěna většina obchodů, restaurací a kaváren.

JAMK je univerzitou ve finském městě Jyväskylä. Nabízí praktické vyučování pro specifické obory učitelství. Univerzita připravuje budoucí učitele od roku 1994. Kromě frontálního učení podporuje i praktické studium v reálném prostředí.

Více informací zde: https://www.jamk.fi/fi/Etusivu/

VIA University College 

VIA University College je vysoká škola ve středním Dánsku, založená v lednu 2008. Univerzita byla založena v důsledku řady fúzí menších vzdělávacích společností. V důsledku těchto fúzí se společnost VIA stala třetí největší vzdělávací institucí v Dánsku, po Kodani a Aarhuské univerzitě. Univerzita má 2 000 zaměstnanců a 20 000 studentů.

Dnes VIA University College nabízí odborné vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví a v technicko-komerční sféře. VIA nabízí více než 50 vysokoškolských vzdělávacích programů v dánštině a řadu kurzů v angličtině. Univerzita se také podílí na různých výzkumných a vývojových projektech. Společnost VIA sídlí v Aarhusu, ale aktivity jsou zakotveny na osmi kampusech, rozmístěných po celém regionu v 39 lokalitách.

VIA je organizována jako většina univerzit. Na samém vrcholu je představenstvo, které vybírá rektora. Rektor je vedoucím výkonné rady spolu s děkany. Aktuálním rektorem je Harald Mikkelsen. Největší fakultou měřenou z hlediska studentů a obratu je fakulta pedagogiky a sociálních studií, po ní následuje fakulta zdravotnických věd a škola podnikání, technologií a kreativního průmyslu, nakonec fakulta dalšího vzdělávání.  Více informací zde: www.viauc.com nebo en.via.dk

Fakulta / Katedra: Faculty of Education and Social Studies / Department of Teacher Education

Oboroví koordinátoři: Ole Laigaard Bjorn (bl@via.dk), Achton Ophelia (oa@via.dk)

Katedra pedagogiky nabízí 2 místa pro jarní/podzimní semestr

University of Tartu 

Město Tartu je druhým největším městem Estonska, přibližně s 94 tisíci obyvateli. Tartu je považováno za město vzdělanosti a kultury a samotná univerzita je považována za nejslavnější univerzitu Estonska.

Univerzita v Tartu je státní estonskou univerzitou založena v roce 1632. Původně švédsko-latinská univerzita zanikla v roce 1710, později se stala také německojazyčným ústavem, pod ruskou nadvládou se stala Imperátorskou jurjevskou univerzitou a až v roce 1992 po vymanění Estonska z vlivu SSSR byla uvedena do dnešní podoby. Samotný Institut vzdělávání se zabývá výzkumem, praktickým vzděláním, dále speciální a sociální pedagogikou.  Výzkum se zaměřuje na digitální gramotnost, technologii a vzdělávací management.

Více informací zde: https://www.ut.ee/en


University of Leipāja 

Leipāja je třetím největším městem Lotyšska nacházející se u Baltského moře. Město je důležitým centrem vzdělanosti, kultury a průmyslu. Jeho poloha je důležitá také kvůli nezamrzajícímu přístavu. Město leží v historické zemi Korunsko, asi 220 km od hlavního města Riga. Žije zde přibližně 69 tisíc obyvatel.

Zde se nachází i stejnojmenná univerzita, která byla založena v roce 1954.  Univerzita se skládá ze čtyř fakult, které dohromady navštěvuje okolo 2000 studentů rozdělených do 30 různých programů. Je zde možné také studovat pět studijních programů v angličtině.

Více informací zde: https://www.liepu.lv/en

Rethymnon University of Crete 

University of Crete byla založena v roce 1973 a své první studenty přijala v letech 1977-78. Pedagogická fakulta byla založena v roce 1995. V současné době má univerzita 5 fakult (filozofickou, pedagogickou, sociálních studií, ekonomických a politických věd, vědy a inženýrství a medicínu) a také řadu přidružených výzkumných institucí, včetně Observatoře Skinakas, Muzea přírodních věd a Univerzitní všeobecné nemocnice. V současné době zde studuje více než 16 000 studentů a 2500 postgraduálních studentů.

Mezinárodní zaměření univerzity se odráží ve výsledcích spolupráce s mnoha předními výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Evropě i po celém světě, jakož i aktivní propagací mobilních a výměnných programů.

Univerzita se nachází se kampusech v Heraklionu a Rethymnonu na ostrově Kréta, na místech bohatých na staré a moderní středomořské kultury. Univerzita nabízí živé sociální a intelektuální prostředí pro výzkum a vzdělávání.

Více informací zde: http://www.en.uoc.gr/

Marnix Academie, Utrecht

Marnix Academie se nachází v jednom z nejznámějších studentských měst v Nizozemí, asi 40 km od hlavního města Amsterdam. Univerzita nabízí vzdělávání v oboru primary school teacher training – učitelství základní školy. Předměty jsou různorodé, kromě předmětů specializace jsou nabízeny speciálně pedagogické či jiné humanitní předměty.

Právě protože je Marnix menší univerzitou, nabízí individuální a osobní přístup akademických pracovníků ke studentům. Kromě studia město nabízí mnoho dalších studentských aktivit, student se může zapojit do studentských organizací, účastnit se sportovních aktivit či si užít pestrý noční život.

Více informací zde: https://www.marnixacademie.nl/