image_pdfimage_print

Název školy:

Mateřská škola Brno, Veslařská

Kontaktní údaje:

Adresa: Veslařská 350/256, 637 00 Brno-Jundrov            

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Mgr. Martina Šplíchalová

Zřizovatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67

Charakteristika školy:

Mateřská škola se nachází v budově rodinné vily ve svažité rozsáhlé zahradě. V bezprostřední blízkosti školy je zastávka MHD. Součástí školy je školní kuchyně. Od září 2014 je mateřská škola dvoutřídní (třída Zajíčků a Veverek) a navštěvuje ji 39 dětí ve věku od 3 do 6, eventuálně 7 let. Díky vstřícnosti zřizovatele dochází každoročně k nutným opravám a vylepšením. Z projektu Evropské Unie byla rekonstruována školní zahrada, která je držitelem certifikátu Přírodní zahrada. Více na http://www.msveslarska.cz/

Nabídka školy:

  • Dětem jsou k dispozici dvě samostatné herny, jídelna, sociální zařízení a šatny.
  • Školní zahrada je vybavena několika velkými dřevěnými herními prvky, přírodním amfiteátrem, indiánským totemem, vrbovým tunelem a altánem, přírodním bludištěm, bylinkovými záhony, ovocnými keři, dvěma pískovišti, trampolínou, hračkami pro hry venku atd.
  • Součástí areálu školy je zastřešená venkovní terasa.
  • V hernách je vytvořeno několik hracích koutů (relaxační, kuchyňský, výtvarný apod.), prostorové uspořádání tříd vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.
  • Podporujeme také práci s knihou, výběr a četbu vhodných dětských knih od renomovaných českých i světových autorů.
  • V MŠ výrazně podporujeme bohatou nabídku výtvarných, hudebních, pracovních a pohybových činností tak, aby byly respektovány individuální potřeby dětí a rozvíjeny jejich schopnosti.
  • Chceme zaměřit na lidové tradice a seznamování dětí s nimi, práci s přírodními a netradičními materiály, s keramickou hlínou, osvojení si mnoha různých pracovních a výtvarných technik.

Zajímavosti:

Od školního roku 2015/2016 jsme se stali „Školou podporující zdraví“. Zdraví je pro nás prioritní hodnotou.

Jsme zapojení v projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně