image_pdfimage_print

Název školy:

Mateřská škola Komořany

Kontaktní údaje:

Adresa: Komořany 200, 683 01 Komořany                           

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Bc. Marcela Bartošková

Zřizovatel: Obec

Charakteristika školy:

Mateřská škola se nachází v klidné části obce Komořany. Budova prošla v roce 2004 celkovou rekonstrukcí. Mateřská škola je dvoutřídní, obě třídy – “U pejska” i “U kočičky” jsou umístěny v samostatných pavilonech spojených hospodářskou částí budovy. MŠ má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Mateřská škola je po rozsáhlé rekonstrukci, nabízí proto příjemné a pohodové prostředí se stylově vybavenou školní zahradou. V jednotlivých třídách jsou vytvořeny “centra aktivit” s pestrou nabídkou činností. Více na http://www.mskomorany.cz/

Nabídka školy:

  • Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 110 strávníků.
  • MŠ nabízí nové herní prvky – pavučina, luční koník, opičí dráha, vrak lodi, houpadla, tunel zasazený do kopce, domeček z proutí ad. nabízí dětem vhodné místo pro rozvíjení nejen pohybových aktivit.
  • Dominantou mateřské školy je rozsáhlá zahrada, která byla v letních měsících roku 2010 zrekonstruována na ,,Zahradu smyslů“. Dětem nabízí zahradní centra – ,,Vodní a ptačí svět“, ,,Bylinkovou zahrádku“, ,,Kompostárnu“, centrum ,,Poznávání času se slunečními hodinami“, ,,Loučku s lučními květy a travinami“, ,,Skalky pro ještěrky“. Zahrada se také stala místem přírodních bludišť a labyrintů.
  • Jednotlivé třídy jsou esteticky a účelově zařízené, rozdělené na centra aktivit s pestrou nabídkou činností.
  • V jednotlivých třídách uplatňujeme partnerský přístup k dítěti, který je založený na rovnocennosti a na respektování důstojnosti dítěte. Je základem demokratického stylu výchovy.
  • V MŠ vytváříme bezpečné klima, tj. fyzické, psychické a sociální bezpečí, které zajišťujeme především péčí o dobré vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými. Účinnými nástroji k tomu jsou metoda komunitního kruhu, trénink sociálních a komunikačních dovedností dětí, společné vytváření pravidel soužití, kooperativní výuka a vytváření dalších příležitostí ke společným pozitivním zážitkům.

Zajímavosti:

Od 1. 9. 2019 je naše škola zapojena do projektu EU zaměřeného na personální podporu.