image_pdfimage_print

Vážení studenti,

na níže uvedených odkazech naleznete informace k náležitostem STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (dále SZZ).
Součást SZZ je obhajoba portfolia.

Okruhy SZZ

Zde na webu PedF najdete platné okruhy (od podzimu 2019) pro STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY pro studenty oborů Učitelství pro ZŠ a JŠ, Učitelství pro SŠ a Speciální pedagogiku.

Výjimku tvoří pouze integrované státnice (pedagogika, psychologie, didaktika) z oboru Angličtiny, k tomu najdete podrobnosti zde – Intergovaná SZZ

Portfolio

Studentské portfolio zahrnuje doporučeně materiály z bakalářského a magisterského studia. U studentů kombinovaného studia nejsou součástí portfolia úkoly ze seminářů, kterými studenti této formy studia neprocházejí. Portfolio je povinné pro studenty, kteří začali studium v akademickém roce 2016/2017 a ke státnicím přijdou nejdříve v jarním semestru 2018.

Kritéria hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie

Zde najdete kritéria, kterými se řídi jednotlivý zkoušející při hodnocení výkonu studentů u SZZ.