image_pdfimage_print

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Vážení studenti,

na níže uvedeném odkazu naleznete informace k náležitostem STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (dále SZZ), portfolia, a ke kriteriím hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie.

https://is.muni.cz/do/ped/uredni_deska/studijni/SZZ_kompletni-informace_1_9_2020.pdf

A na níže uvedeném odkazu naleznete pokyny k používání portfolia při online zkoušce z pedagogiky a psychologie (integrovaná i neintegrovaná státní zkouška).

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2021/05/pokyny-pro-studenty-SZZ-ped-psy-PORTFOLIO-ONLINE_WEB.docx