Dá se to dělat jinak!

Letní soutěž pro podnikavé studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity!

 

Možná si někdy říkáš: "Tak já bych to teda dělal jinak.", "Já bych to dělal lépe.". Teď můžeš! 
Neváhej, buď aktivní a zpracuj svůj nápad! Podívej se, s čím se můžeš zapojit (níže v "Návrh do soutěže") a přihlaš se zde https://forms.gle/748Eb17TE6xM2qBN8.
Zúčastni se soutěže "Dá se to dělat jinak!".
Získej možnost realizovat svůj návrh v praxi, získej od nás personální i materální podporu a udělej přípravu budoucích učitelů opět o něco lepší!

Návrh do soutěže

Myslíš si, že víš, co přípravě budoucích učitelů chybí?
Vymysli to, navrhni a zrealizuj! 

Navrhni vlastní předmět, e-learningovou podporu k již existujícímu předmětu, vzdělávací akci, přednášku nebo workshop, vylepšení existujícího předmětu, volnočasové vzdělávání pro studenty Pedagogické fakulty MU. Meze se nekladou oborům, formám ani metodám. Důležité je, aby návrh  dával smysl tvým kolegům a spolužákům, budoucím učitelům, aby byl pro školní praxi přínosný a pomohl začínajícím učitelům zvládat výuku a výchovu žáků v jejich škole.

Co musí návrh obsahovat

Forma, jakou nám svůj návrh odprezentuješ, je jenom na tobě, ale nějaké atributy splňovat ovšem musí...

  • jasně stanovené téma (o čem to bude)
  • jasně definovanou cílovou skupinu (pro koho je určen)
  • precizně stanovený cíl (SMART)
  • jasně formulovanou podobu (přednáška, nový předmět, vylepšení existujícího...)
  • výstižně formulovaný obsah.

Co dalšího můžeš do návrhu zahrnout?

  • formy a metody, které chceš využít
  • zdroje, které potřebuješ (lidské i materiální)
  • zdroje, ze kterých budeš vycházet při naplňování obsahu (odkazy na publikační zdroje)

Shrnutí

Čím rozpracovanější návrh záměru představíš, tím lépe si porota bude moci představit konkrétní podobu záměru.

Kde se přihlásit?

Buď aktivní, využij příležitost, udělej krok kupředu v přípravě budoucích učitelů a nahraj svůj návrh přes tento odkaz:

https://forms.gle/748Eb17TE6xM2qBN8

Máš ještě otázky?

V případě, že máš dotaz, něco ti není jasné, nebo potřebuješ konzultaci svého návrhu, tak se neváhej obrátit na e-mail: martinfico@mail.muni.cz

Odměna pro nejlepší návrhy

Návrhy, které získají nejvíce hlasů od poroty pomůžeme zrealizovat v praxi. Nejenže svůj návrh zrealizuješ, ale taky tě za to odměníme stipendiem!

Důležitá data

Návrhy posílejte do 25. 9. 2020.

Vyhodnocení proběhne 5. 10. 2020.

Z čeho vycházíme? Co je podnikavost?

Za jednu z klíčových kompetencí 21. století se označuje podnikavost. Podnikavost je spojována s motivací k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás i s individuální a společenskou odpovědností za sebe a své okolí. O podpoře tématu podnikavosti svědčí řada probíhajících projektů Národního pedagogického institutu ČR (P-KAP Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě) nebo Podnikavá škola či KaPoDaV v Jihomoravském kraji. S podnikavým učitelem se v současných školách počítá a Katedra pedagogiky vytváří příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti u budoucích učitelů.