image_pdfimage_print

Název organizace:

Centrum Kociánka

Kontaktní údaje:

Adresa: Kociánka 93/2, 612 47 Brno

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual:  Tereza Ivičičová

Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Charakteristika organizace:

Centrum Kociánka je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením, a tím posiluje jejich začlenění do společnosti. Posláním Centra Kociánka je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb a přání těch, kteří je využívají. Naší prioritou je rozvoj sociální práce a multidisciplinární spolupráce. Podpora sociálního začleňování uživatelů a jejich odpovídající účast na společenském životě probíhá také ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou pro tělesně postižené Brno, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené a Základní a střední školou Březejc, Sviny 13. Více na http://www.centrumkocianka.cz/

Nabídka organizace:

  • Domovy pro osoby se zdravotní postižením
  • Denní stacionáře
  • Týdenní stacionáře
  • Odlehčovací služby
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Chráněné bydlení
  • Zdravotní služby
  • Stravování
  • Nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče a léčebná rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, animoterapie, ergoterapie), aktivizační centra, arteterapie, centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna.

Zajímavosti:

Jsme fakultním zařízením Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Informace o naší organizaci se objevila také v mnoha médiích.